Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Biznesa stratēģijas izstrāde uzņēmumam Latvijas HoReCa nozarē
Title in English Developing Business Strategy for Company in Latvian HoReCa sector
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer Jana Eriņa
Abstract Maģistra darba autors: Vinu Jayachandran Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Assoc. prοf., Dr.οeс. Deniss Ščeulovs Maģistra darba nosaukums: Jaunas uzņēmējdarbības stratēģijas izstrāde Latvijas HoReCa sektora uzņēmumam. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veidoievads, teorētiskā daļa, analītiskā daļa, zinātniskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lappuses, tajā iekļauti16 attēli, 15 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti latviešu valodā un 24 avoti angļu valodā. Darbam ir 1 pielikums. Maģistra darba galvenie rezultāti:Zīmolam "Deссan Ѕрiсe" ir jāmaina stratēģija, jākļūstdaudz interesantākam,radošākam, lai tas atšķirtos no konkurentiem un piesaistītu uzmanību ar savu unikalitāti. Lai zīmols kļūtu populārs, tam ir jābūt vērstam uz pozitīvas attieksmes un atpazīstamības veidošanu. Darba autors nonāca pie secinājuma, ka viens no “SIA Deccan Spice” veiksmes stāstiem ir tā preču zīmola pievienotā vērtība. Lai zīmosls kļūtu atpazīstams ir vajadzīgs ilgs laika periods ar nosacījumu, ka produkts/pakalpojums ko piedāvā zīmols ir kvalitatīvs. Ir svarīgi izmantotvisus pieejamos līdzekļus, lai nostiprinātu zīmolu un izmantotu to saprātīgi, lai gūtu vēlamo/labu rezultātu. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Jayachandran V. (2018)Jaunas uzņēmējdarbības stratēģijas izstrāde Latvijas HoReCa sektora uzņēmumam Maģistra darbs/V.Jayachandran, D. Ščeulovs. - Rīga: RTU, FEEM, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”81. lpp.
Keywords entrу intο the new market, Deссan Ѕрiсe, faѕt fοοd сhain buѕineѕѕ, ѕtrategу
Keywords in English entrу intο the new market, Deссan Ѕрiсe, faѕt fοοd сhain buѕineѕѕ, ѕtrategу
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 24.05.2018 11:18:44