Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Rotaļlietu drošums Latvijas tirgus uzraudzībā”
Title in English “Toy Safety and Market Surveillance Measures in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Maģistra darba “Rotaļlietu drošums Latvijas tirgus uzraudzībā” mērķis ir parādīt tirgus uzraudzības pasākumu nepieciešamību un nozīmīgumu, sabiedrības drošības nodrošināšanā, kas tiek veikts kontrolējot valstī ievestās preces un pārbaudot to atbilstību drošuma noteiktajām prasībām. Tirgus uzraudzības nozīmīgums tiek parādīts veicot izpēti par konkrētu preču kategoriju - rotaļlietām. Rotaļlietu drošums ir īpaši svarīgs, jo tās izmanto visneaizsargātākie patērētāji, bērni, kuri paši sevi nevar pasargāt. Lai parādītu šīs preču kategorijas pastiprinātas kontroles nozīmīgumu un tirgus uzraudzības iestāžu sadarbības nozīmīgumu autore veica šādus uzdevumus: • Raksturoja terminu drošība un drošums nozīmi preču tirgus uzraudzībā; • Raksturoja muitas un tirgus uzraudzības iestāžu sadarbību vispārīgi un rotaļlietu uzraudzībā; • Pētīja ar rotaļlietām saistītos normatīvos aktus un drošuma kritērijus; • Pētīja neatbilstības, kurus iestādes ir atklājušas veicot tirgus uzraudzību rotaļlietu jomā; • Raksturoja muitas iestāžu un Patērētāju tiesību aizsardzības centra lomu tirgus uzraudzības pasākumos; • Izpētīja muitas iestāžu un Patērētāju tiesību aizsardzības centra sadarbību tirgus uzraudzībā un informācijas nodošanas sistēmu; • Izpētīja ātrās brīdināšanas sistēmas nozīmīgumu tirgus uzraudzībā; • Sniedza idejas tirgus uzraudzības sistēmas efektivitātes uzlabošanai, nedrošu preču jomā; • Izdarīja secinājumus un sniedza priekšlikumus. Pētot konkrētu valsts iestāžu sadarbību, autore vēlas parādīt cik daudz tirgus uzraudzības labā dot tas, ka iestādes apmainās ar informāciju un veic kopējus tirgus uzraudzības pasākumus, it īpaši kontrolējot nedrošas preces, kuras var apdraudēt sabiedrības drošību. Kopumā tirgus uzraudzība nav iespējama bez efektīvas tirgus uzraudzības sistēmas, ko katra Eiropas Savienības dalībvalsts veic nacionālā līmenī, lai sargātu visu Eiropas Savienības tirgu. Maģistra darba apjoms ir 72 lapaspuses, kuras ietver 19 attēlus, 1 tabulu un 30 izmantotās literatūras un citus informācijas avotus.
Keywords Tirgus uzraudzības pasākumi, Iestāžu sadarbība, Rotaļlietu drošums
Keywords in English Market surveillance, Cooperation between organisations, Toy safety
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 24.05.2018 09:39:14