Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla izbūves ietekme uz ekonomiskiem subjektiem Rīgā"
Title in English "Impact of Construction of a Water Supply and Drainage System on Economic Entities in Riga"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Lektore A.Mihņenoka
Abstract Bakalaura darba temats ir “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves ietekme uz ekonomiskiem subjektiem Rīgā”. Darba autore ir RTU IEVF RICHO 4.kursa student Kristiāna Kāle, darba vadītājs ir Uldis Kamols, Mg.oec., Dipl.oec. praktiskais docents. Ik gadu Eiropas Savienība piešķir līdzfinansējumu ūdensapgādes un kanalizācijas maģistrālo tīklu paplašināsanai pilsētu rajonos, tos pilnveidojot ar pieejamu, pēc Eiropas standartiem atzītu dzeramo ūdeni un kanalizācijas tīkliem. Problēmas sākas, kad projekts jārealizē dabā un jāveic vērienīgi būvniecības darbi, kas var radīt nepatīkamas sekas mājsaimniecību īpašniekiem. Darbā ir aprakstīta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu vēsture, normatīvie akti, kuri ietekmē projektēšanas un būvniecības darbus, kā arī aprakstītas būvniecības tehnoloģijas. Projekta daļā tika veikta datu analīze par Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Ūdenssaimniecības attīstība IV.kārta Rīgā”, kurš norisinājās Mārupes administratīvajā teritorijā, Katlakalnā un Bolderājā. Kā arī tika veikta iedzīvotāju anketēšana personīgi aptaujājot Mārupes administratīvās teritorijas, Katlakalna un Bolderājas iedzīvotājus par būvniecības procesu un perspektīvām pieslēdzoties pie maģistrālajiem tīkliem. Darba rezultātā tika noskaidrots tas, ka iedzīvotājem, būvniecības laikā nācās saskarties ar dažādiem šķēršliem, tika apgrūtināta pārvietošanās, būvniecības process ieilga. Izpētot projekta “Ūdenssaimniecības attīstība IV.kārta Rīgā” tika konstatēts, ka mājsaimniecības, finansiālu iemeslu dēļ, nav gatavas pieslēgties pie maģistrālajiem tīkliem līdz ar ko pastāv liels risks, ka netiks sasniegts pieslēgušo mājsaimniecību mērķis un līdzfinansējumu var atņemt. Darbs sastāv no 61 lapas, 14 attēliem, 7 tabulām, 8 pielikumiem. Atslēgas vārdi: ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanās, Eiropas savienības līdzfinansējums, pieslēgšanās pie maģistrālajiem tīkliem, ūdenssaimniecības attīstība.
Keywords ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanās, Eiropas savienības līdzfinansējums, pieslēgšanās pie maģistrālajiem tīkliem, ūdenssaimniecības attīstība.
Keywords in English expansion of water supply and drainage system, co-financing of the European Union, connection to mains networks, development of water management
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 24.05.2018 07:56:14