Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language "Finansiāli pieejamu mājokļu nodrošinājums Jelgavā"
Title in English "Provision of Affordable Housing in Jelgava"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Gorbunova
Reviewer Lektore A.Mihņenoka
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Finansiāli pieejamu mājokļu nodrošinājums Jelgavā”. Darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes profesionālās bakalaura programmas “Reģionālā attīstība un pilsētekonomikas inženierija” 4. kursa studente Anete Evelīna Arāja. Darba vadītāja ir Mg. oec., pr.doc. Kristīne Gorbunova. Darba pirmajā daļā tiek aprakstīta finansiāli pieejamu mājokļu būtība, to finansēšana veidi un starptautisku organizāciju ieteikumi mājokļu pieejamības veicināšanai. Otrajā daļā novērtēta mājokļu politikas attīstība Latvijā, pašvaldības iespējas iesaistīties mājokļu pieejamības veicināšanā normatīvo aktu ietvaros, un analizēts mājokļu sektors Jelgavā. Trešās daļas ietvaros izstrādāta SVID analīze pieejamu mājokļu potenciāla izvērtēšanai, izstrādāts rīcības plāns Jelgavas pilsētas pašvaldībai mājokļu pieejamības veicināšanai, un izveidots kartogrāfiskais materiāls pašvaldības īres dzīvokļu novietojuma analīzei. Darba rezultāts atspoguļo, ka Jelgavas pilsētā mājokļu pieejamības kavējošie faktori ir nozīmīgāki nekā pieejamību virzošās stiprās puses. Lai veicinātu mājokļu pieejamību ir jāsakārto iekšējā vide, jānovērš vājās puses un jāizstrādā iekļaujoša mājokļu politika, kas paredz veicināt finansiāli pieejamu mājokļu attīstību teritorijā. Darbs satur: 73 lpp., 31 attēls, 3 tabulas, un 9 pielikumi.
Keywords finansiāli pieejami mājokļi, mājokļu politika, pašvaldības īres nami, sociālie mājokļi
Keywords in English affordable housing, housing policy, municipal rental housing, social housing
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 24.05.2018 00:58:26