Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Uzņēmuma pārvaldīšanas darbību izvērtējums un pilnveidošanas iespējas
Title in English Analysis and possible improvements of management activities in the company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Raja Kočanova
Reviewer Ivo Gulbis, pašnodarbinātais
Abstract Bakalaura darba „Uzņēmuma pārvaldīšanas darbību izvērtējums un pilnveidošanas iespējas” mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskām un prakses laikā iegūtām atziņām, analizēt valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas darbības un valsts nekustamo īpašumu aktīvu pārvaldīšanu, atklāt nepilnības un sniegt priekšlikumus šo darbību pilnveidošanā. Darba pētāmais objekts ir valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”, pētījuma priekšmets ir valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšana un nekustamā īpašuma aktīvu pārvaldīšana. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, dabas un darba aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek pētīti nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un nekustamā īpašuma aktīvu pārvaldīšanas teorētiskie aspekti, tiek skaidroti ar nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un nekustamo īpašumu aktīvu pārvaldību saistītie jēdzieni un raksturotas galvenās problēmas saistībā ar valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu. Tiek aprakstīti dažādi ar valsts nekustamā īpašumu pārvaldīšanu saistītu problēmu risinājumi. Projekta aprēķinu daļa sastāv no ārējās vides analīzes, nekustamā īpašuma un aktīvu pārvaldīšanas analīzes uzņēmumā, kā arī no salīdzinājuma ar privātīpašuma pārvaldīšanu. Tiek pētīta Nīderlandes un Vācijas pieredze valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanā, un iegūtie rezultāti tiek salīdzināti ar pētījuma objektu. Pēc iepriekš minēto aspektu apzināšanas, tiek vērtēts, vai analītiskajā daļā aprakstītās problēmas ir attiecināmas uz valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi”. Tehnoloģiskā daļa ietver nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tehnoloģisko modeļu izstrādi, nekustamā īpašuma Talejas ielā 1, Rīgā izpēti, kā arī pārvaldīšanas problēmu risinājumu izstrādi. Dabas un darba aizsardzības daļa ietver informāciju par darba un dabas aizsardzības prasībām. Bakalaura darba grafiskajā daļā tiek atspoguļoti darba izstrādes laikā iegūtie rezultāti. Kopējais diplomprojekta apjoms ir 96 lpp. Tajā ietvertas 16 tabulas, 17 attēli un 12 pielikumi.
Keywords valsts nekustamā īpašuma pārvaldība, valsts nekustamā īpašuma aktīvu pārvaldība, nekustamais īpašums
Keywords in English public sector real estate management, public sector real estate asset management, real estate
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 24.05.2018 00:15:39