Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Parādu veidošanās un to ietekmējošie faktori SIA “Lauma A” pārvaldītajās daudzdzīvokļu mājās
Title in English Debts and factors affecting it of multi-apartment houses managed by Ltd. “Lauma A”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Puķīte
Reviewer Ivo gulbis, pašnodarbinātais
Abstract Bakalaura darba tēma ir "Parādu veidošanās un to ietekmējošie faktori SIA „Lauma A” pārvaldītajās daudzdzīvokļu mājās". Darba mērķis ir izpētīt un analizēt dzīvokļu īpašnieku parādu apjomus SIA „Lauma A” pārvaldītajās daudzdzīvokļu mājās un to veidošanās faktorus, izpētīt parādu samazināšanas iespējas un piedāvāt iespējamos risinājumus uzņēmuma darbībā parādu samazināšanai. Darba uzdevumi: 1.Izpētīt normatīvo bāzi, kas nosaka norēķinu kārtību par dzīvojamo māju pārvaldīšanu. 2.Apkopot informāciju par nodarbinātības līmeni un vidējo algu Latvijā un Aizkrauklē. 3.Apkopot informāciju par sastādītajiem rēķiniem dzīvokļu īpašniekiem. 4.Izpētīt izvēlēto dzīvojamo māju parādu apjomu no 2010. līdz 2017.gadam. 5.Salīdzināt parādu apjoma izmaiņas ar izmaiņām vidējā darba samaksā un nodarbinātības līmeni reģionā. 6.Atsaucoties uz iegūto informāciju, izpētīt parādu samazināšanas iespējas. Bakalaura darbs izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, publikācijām interneta vietnēs, SIA „Lauma A” nepublicētajiem materiāliem, kā arī uz personīgi veiktajiem novērojumiem un secinājumiem. Bakalaura darbs sastāv no piecām daļām. Darba pirmajā daļā tiek analizēta normatīvā bāze un dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgumi, pamatojoties uz kuriem veicama dzīvojamo māju pārvaldīšana, kā arī iespējamie parādu veidošanās ietekmējošie faktori. Otrajā daļā raksturots pārvaldīšanas uzņēmums, veikts pētījums par dzīvokļu īpašnieku uzkrātajiem parādiem un to veidošanās iemesliem. Trešajā daļā aprakstītas uzkrāto parādu atgūšanas iespējas. Ceturtajā daļā novērtēta pārvaldnieka sadarbība ar dzīvokļu īpašniekiem attiecībā uz pārvaldīšanas darba organizēšanu. Piektajā daļā attēloti bakalaura darba gaitā iegūtie rezultāti grafiskā veidā. Darba izstrādes gaitā gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Bakalaura darba projekta apjoms ir 67 lpp., 3 tabulas, 19 attēli. Darba izstrādē izmantoti 35 literatūras avoti.
Keywords Parādi, parādu veidošanās, pārvaldīšana
Keywords in English Debts, debts formation, house management
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 20:42:39