Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmumu finanšu darbības rezultātiem”
Title in English “Impact of Corporate Income Tax on Financial Performance of Businesses”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer J.Hudenko Dr.oec., AS "LatRailNet" valdes priekšsēdētāja
Abstract Maģistra darba tēma ir „Uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmumu finansiāliem rādītājiem”, darba autore Valentīna Bizņa, zinātniskais darba vadītājs Dr. oec, docents Māris Jurušs. Darba tēmas aktualitāte ir saistīta ar Latvijā ieviesto uzņēmumu ienākuma nodokļa reformu 2018. gadā, kur nodoklis tiek aprēķināts no sadalītās peļņas. Uzņēmumu ienākuma nodoklis ietekmē uzņēmumu saimniecisko darbību un kalpo kā instruments, ar kuru palīdzību valsts piesaista investīcijas, kapitāla plūsmu, tādējādi sekmējot produktivitātes celšanu un valsts ekonomisko izaugsmi. Uzņēmumu darbības plānošana un resursu novērtējums atspoguļojas finansiālajos rādītājos, kas ietekmē līdzekļu piesaistes iespējas un tādējādi arī uzņēmumu attīstību un ilgtspējīgu darbību. Pētījuma mērķis ir novērtēt uzņēmumu ienākuma nodokļa atlikšanas ietekmi uz uzņēmumu finansiāliem rādītājiem. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi – raksturot Latvijas ekonomisko stāvokli un nodokļa normatīvo aktu piemērošanu, analizēt Latvijas uzņēmumu finansiālos rādītājus, izpētīt Igaunijas uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas pieredzi, novērtēt nodokļu reformas ieviešanas ietekmi Latvijā. Pētījuma priekšmets ir uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekmes īpatnības uz uzņēmumu finansiāliem rādītājiem. Pētījuma objekts ir uzņēmumu finanšu darbības rādītāji. Darba analītiskajā daļā ir raksturots Latvijas ekonomiskā stāvoklis un klasiskā uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēma, kura pastāvēja līdz 2017. gadam, kā arī apskatīta un salīdzināta jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēma. Darba teorētiskajā daļā ir izpētīta Igaunijas uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmumiem, tiek apskatīti pētījumi par uzņēmumu rādītāju izmaiņām Igaunijā 2000. gadā ieviestās nodokļa reformas ietvaros. Zinātniski praktiskā daļa ietver uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekmes novērtējumu uz uzņēmumu finansiālajiem rādītājiem Latvijā. Darbā veiktā pētījuma rezultāti parādīja, ka uzņēmuma ienākuma nodokļa atlikšana līdz peļņas sadalei labvēlīgi ietekmē uzņēmumu finansiālos rādītājus, palielinot ne tikai neto peļņu un pašu kapitālu, bet arī motivējot ieguldīt līdzekļus aktīvos. Tādējādi tiks veicināta uzņēmumu attīstība, padarot tos konkurētspējīgus starptautiskajā līmenī, kas ir pamats turpmākai Latvijas uzņēmumu uzvedības un atbildes reakcijas novērošanai un novērtēšanai pēc nodokļu reformas ieviešanas. Maģistra darba apjoms ir 78 lappuses, tajā ir ietverti 16 attēli, 9 tabulas un izmantoti 50 literatūras avoti.
Keywords Uzņēmumu ienākuma nodoklis, uzņēmumu finansiālie rādītāji, peļņa, pašu kapitāls, uzņēmumu attīstība
Keywords in English Corporate income tax, financial performance of businesses, profit, equity, development of businesses
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 19:53:31