Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Dienesta viesnīcas pārvaldības pilnveidošanas projekts
Title in English Hotel management improvement project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Tambovceva
Reviewer Aivars Jurjāns, SIA Eiropas dzelzceļa līnijas, eksperts būvniecības jautājumos
Abstract Bakalaura darba tēma „Dienesta viesnīcas pārvaldības pilnveidošanas projekts”. Tēmas aktualitāte saistīta ar Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) nekustamo īpašumu (zemes vienība un ēka) Rīgā, Viskaļu ielā 48, kura, resursu optimizācijas rezultātā ir novirzīta sekundārajā plānā, sakarā ar universitātes vairāku miljonu vērtā projekta īstenošanu – izveidot Ķīpsalas teritoriālo kompleksu – RTU – Pilsēta pilsētā. Vairākus gadus ēkas pārvaldīšana un uzturēšana universitātei rada tikai zaudējumus, tādēļ, tiek piedāvāts risinājums lietderīgai īpašuma izmantošanai. Darba mērķis – izvērtējot vairākus izvēlētā nekustamā īpašuma kvalitatīvos un kvantitatīvos aspektus, piedāvāt risinājumu ēkas lietderīgai atjaunošanai un, pamatojoties uz aprēķiniem, noteikt izstrādātā projekta ekonomisko izdevīgumu. Bakalaura darbs sastāv no piecām daļām. Pirmajā daļā apkopota vispārējā informācija par RTU izveidi un darbības principiem, kā arī apzināti tās rīcībā esošie nekustamie īpašumi. Izmantojot PTESE metodi tiek raksturots izvēlētais pārvaldības pilnveidošanas objekts. Otrajā daļā veikta vairāku tirgus tendenču izpēte, kuros plānots uzsākt ar pārvaldības pilnveidošanas objektu saistītās darbības. Tiek sastādīts veicamo darbu saraksts, prognozētas ienākošās un izejošās naudas plūsmas, noteikts projekta īstenošanas ekonomiskais ne/izdevīgums. Trešajā daļā raksturoti projekta nozīmīgākie atjaunošanas un teritorijas pilnveidošanas darbi, izklāstīti ar ēkas ekspluatāciju saistītie tehnoloģiskie risinājumi. Ceturtajā daļā izklāstītas vispārējās projekta ietekmes uz vidi novērtējums vadlīnijas, uzskaitīti galvenie darba vides riski ar kuriem nākas saskarties būvniecības nozarē un pārvaldnieka profesijā nodarbinātajām personām. Piektajā daļā, grafiskā veidā tiek attēloti darba ietvaros iegūtie rezultāti. Bakalaura darbs izstrādāts pamatojaties uz Latvijas republikas likumiem, dažādiem normatīvajiem aktiem, un speciālo literatūru. Analizēta interneta vietnēs pieejamā informācija par noteiktu tirgu rādītājiem un to attīstības tendencēm, kas ņemta par pamatu projekta ekonomiskā pamatojuma noteikšanai. Darba ietvaros, galvenokārt, izmantota aprakstošā, analīzes un salīdzināšanas metode, kā arī matemātiski statistiskā datu apstrāde. Bakalaura darba apjoms ir 79 lappuses. Darbā ir 9 tabulas, 11 attēli un 10 pielikumi, kā arī izmantotās literatūras un avotu saraksta ar 42 vienībām.
Keywords Rīgas Tehniskā universitāte, Nekustamais īpašums Rīgā, Viskaļu 48, pārvaldības pilnveidošana, ēkas atjaunošana, viesnīca, naudas plūsmas, ekonomiskais izdevīgums.
Keywords in English Riga Technical University, Real estate, Hotel management improvement project.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 16:20:04