Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Nekustamā īpašuma attīstītāja attīstības stratēģijas vadīšana
Title in English The real estate developer's development strategy management
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Krastiņš
Reviewer Ineta Geipele, RTU profesore
Abstract Maģistra darba tēma ir “Nekustamā īpašuma attīstītāja attīstības stratēģijas vadīšana” Maģistra darbs sastāv no trīs galvenajām daļām: analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek apskatīts Latvijas valsts makroekonomiskās situācijas raksturojums, tā ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu. Tiek veikta nekustamā īpašuma tirgus analīze un izvērtētas attīstības tendences. Autore pēta mājokļa tirgus raksturojumu. Teorētiskajā daļā tiek sniegts stratēģijas jēdziena skaidrojums un tiek apskatīta stratēģiskās vadīšanas procesa vēsturiskā attīstība. Maģistra darba autore veic teorētisko analīzi visiem stratēģiskās vadīšanas posmiem – stratēģiskās vadīšanas process, vadības līmeņi, stratēģijas ieviešana un kontrole uzņēmumā. Praktiskajā daļā tiek sniegts vispārīgs raksturojums Nekustamā īpašuma attīstītājam. Autore analizē un izvirza uzņēmumam mērķus, nosaka misiju un vīziju. Tiek veikta rūpīga ārējās un iekšējās vides analīze, lai varētu prognozēt uzņēmuma attīstības iespējas un izstrādāt konkurētspējīgu attīstības stratēģiju. Maģistra darba apjoms sastāv no 93 lapām. Tās veido ievads, 3 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbā ir 7 tabulas, 25 attēli, izmantoti 32 literatūras avoti.
Keywords Nekustamais īpašums, stratēģija, nekustamā īpašuma tirgus
Keywords in English Real estate, Development strategy, real estate market
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 16:01:02