Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Alternatīvās degvielas izmantošanas problēmu analīze civilā aviācijā.
Title in English Analysing the Problems of Alternative Fuel Use in Civil Aviation.
Department
Scientific advisor Valerijs Muhins
Reviewer Profesors Vladimirs Šestakovs
Abstract Maģistra darbs tiek veltīts tēmai par inovatīvo aviācijas degvielu izmantošanas problēmām. Šajā darbā pamatotas galvenās pārejas problēmas uz alternatīvas aviācijas degvielu, izdarīts salīdzinošā analīze par bio,gāzes un kriogēnās degvielās fizikali ķīmiskajām un veiktspējas īpašībām un to ietekmi uz gaisa kuģa konstrukciju un ta sistēmām, tika analizēta degvielas ieviešanas vēsture un ta problēmas, izdarīts aprēķīns lai izvelēt optimalo degvielu, kā arī tiek piedavāta gaisa kuģu palīgdzinēja shēma. Teorētiskais pētījums tika veikts ar literatūras un normatīvo avotu analīzes metodi. Izlaiduma darba praktiskā vērtība ir tāda, ka izstrādāto projektu var izmantot turpmākiem pētījumiem alternatīvo degvielu pielietošanas jomā aviācijas rūpniecībā. Darbā izmantotas 8 tabulas, 33 attēli, izmantotās literatūras saraksts satur 37 avotus. Kopējais diplomdarba apjoms sastāda 81 lappuses.
Keywords Aviacija,Alternatīvas degvielas, Degvielas šūnas
Keywords in English Aviation, Altertnative fuels, fuel cells
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 15:59:25