Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Atzītā ekonomiskā operatora atļaujas iegūšanas procesa vienkāršošana, izmantojot ISO standartus”
Title in English “Simplification of Obtaining the Authorised Economic Operator Status through the ISO Standards”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Maģistra darba tēma ir ″Atzītā ekonomiskā operatora atļaujas iegūšanas procesa vienkāršošana, izmantojot ISO standartus″. Darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Maģistra profesionālo studiju programmas ″Muitas un nodokļu administrēšana″ students Roberts Kuzmins. Maģistra darba mērķis ir radīt sistemātisku pieeju, kas vienkāršotu Atzītā ekonomiskā operatora atļaujas iegūšanas prasības maziem un vidējiem uzņēmumiem. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, ir noteikti sekojoši uzdevumi: • izprast, ko nozīmē atzītais ekonomiskais operators un kā tas ir veidojies; • izpētīt un izanalizēt Atzītā ekonomiskā operatora atļaujas iegūšanas prasības; • apkopot, attēlot grafiski un analizēt statistikas datus par atzīto ekonomisko operatoru situāciju Eiropas Savienībā, Baltijas valstīs un Latvijā pēdējo gadu laikā; • izprast, ko uzņēmumiem un organizācijām dod kvalitatīva pārvaldība un kvalitātes vadības sistēma; • apkopot informāciju par Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (ISO) standartiem, to nozīmi starptautiskajā tirdzniecībā; • izpētīt un izanalizēt ISO Kvalitātes vadības sistēmas standarta (ISO 9001) iegūšanu; • salīdzināt un analizēt AEO atļaujas prasības un ISO 9001 standarta prasības; • apskatīt jaunākās tendences pasaules praksē starptautiskās tirdzniecības un AEO jomā; • prognozēt turpmāko AEO attīstību, apskatot dažādu ekspertu viedokļus. Darba pirmajā daļā tiek apskatīts un pētīts Atzītais ekonomiskais operators – iegūta vispārēja informācija par tā veidiem, izsniegšanu un atcelšanu, izpētīti statusa iegūšanas kritēriji, kā arī norādīti plusi un mīnusi. Papildus tam, tiek apkopota pēdējo gadu statistika par AEO pasaules, Eiropas Savienības, Baltijas un Latvijas mērogā. Darba otrās daļas ievadā tiek apskatīts nozīmīgs elements uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības vidē – kvalitātes vadības sistēma. Bez tā, tiek pētīti un analizēti populārākie ISO standarti, no kuriem padziļināti tiek izpētīts tieši ISO 9001 standarts un tā prasības par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu, uzturēšanu un atjaunošanu. Darba trešajā daļā ir salīdzinātas AEO atļaujas prasības un ISO 9001 standarta prasības, rezultātus apkopojot tabulā. Tiek izteikts viedoklis par to, kādai būtu jābūt turpmākai pieejai AEO prasību atvieglojumu ieviešanā, caur ISO 9001 standartu, apskatīta citu valstu pieeja starptautiskās tirdzniecības un AEO jomas vienkāršošanai, kā arī neliels ieskats, kā varētu izskatīties nākotnes AEO modeļi. Maģistra darba objekts – Atzītā ekonomiskā operatora atļauja, pētījuma priekšmets – Atzītā ekonomiskā operatora atļaujas iegūšanas vienkāršošana. Darba nobeigumā tiek izdarīti un apkopoti secinājumi par izstrādāto darbu, apskatītajām tēmām un iegūtajiem rezultātiem, kā arī tiek minēti priekšlikumi dažādām, ar darba tēmu saistītām problēmām. Pētījuma rezultātā ir izstrādāta novitāte – jauna pieeja jeb modelis AEO atļaujas iegūšanai, kas ietaupītu resursus kā valstij, tā uzņēmējiem. Darbā ir izmantota mācību literatūra, statistikas dati, Eiropas Savienības Parlamenta un Padomes regulas, interneta elektroniskie resursi. Izstrādātais darbs sastāv no 72 lapām, 12 attēliem, 4 tabulām, izmantotās literatūras un avotu skaits – 22.
Keywords Atzītais ekonomiskais operators, AEO, ISO standarti
Keywords in English Authorised Economic Operator, AEO, ISO standards
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 15:24:11