Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Viesnīcas būvniecības investīciju projekta STEPE izvērtējums
Title in English Hotel construction investment Project STEPE evaluation
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Vanags
Reviewer Renāte Muskate, A/S citadele, vērtētāja
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Viesnīcas investīciju projekta STEPE izvērtējums”, kuru ir izstrādājis Andris Kozinda. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā tiek izvērtēti galvenie jēdzieni, kas tiek lietoti darbā. Tiek noteikts nekustamā īpašuma tehniskais un ekonomiskais izklāsts, kā arī nekustamā īpašuma tirgus raksturojums, un faktori, kas ietekmē to. Darbā tiek noteikta investīciju klasifikācija un izvērtēti to statistiskie radītāji. Tiek raksturota investīciju ieguldījuma labākā un efektīvākā veida noteikšana ņemot vērā stratēģijas izstrādi, STEPE – SVID sintēzi un analīzi, ienesīguma vērtēšanas metodes kā: grāmatvedības un metodes ar diskontēšanas pielietojumu. Papildus darbā tiek analizēti galvenie tūrisma rādītāji Latvijā un Jūrmalā, tā kā investīciju vieta tiek izvēlēta Jūrmalas pilsēta. Projekta aprēķinu daļā tiek pamatota zemesgabala vietas izvēle, noteiktas izmaksas saistībā ar viesnīcas vietas zemesgabala iegādi. Tiek izstrādāts prognozētais ieņēmums no katra viesnīcas numura, ņemot vērā noslogojumu Jūrmalā un izveidotas naudas plūsmas. Iegūtie rezultāti tiek izmantoti lai noteiktu investīciju projekta ieguldījuma ekonomisko izvērtējumu, tiek aprēķināti svarīgākie rādītāji – projekta atmaksāšanas periods, neto tagadnes vērtība, rentabilitātes indeks un iekšējā ienesīguma norma. Vienlaicīgi tiek identificēti galvenie STEPE elementu faktori, kas ietekmē investīciju projektu un veikts to izvērtējums. Tehnoloģiskajā daļā tiek analizēts investīciju projekta dzīves cikls, un viesnīcas tehniskie un tehnoloģiskie radītāji. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstīti pasākumi darba un dabas aizsardzībai investīciju projekta realizēšanas laikā. Bakalaura darba rezultātā tiek izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi par iegūtajiem rezultātiem. Bakalaura darba apjoms ir 78 lapas, ko veido ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darbā ir 17 tabulas, 17 attēli, 5 formulas, izmantots 33 literatūras avots.
Keywords nekustamais īpašums, investīcijas, investīciju projekts, STEPE izvērtējums, viesnīca
Keywords in English real estate, investments, investment project, STEPE evaluation, hotel
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 15:22:33