Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Autotransporta pārvadājumu plūsmas modelēšana.
Title in English Simulation of Road Freight Flow
Department
Scientific advisor Emma Šidlovska
Reviewer Docents Aloizs Lešinskis
Abstract Maģistra darba tēma ir „Autotransporta pārvadājumu plūsmas modelēšana”. Darbā tiek pētīta kravu pārvadājumu plūsma, kuru veic autovadītāji ikdienas darba vietā Z/s „Vecpils1”. Tika aplūkotas divas atšķirīgas kravu plūsmas - kokskaidu granulām un plastmasas caurulēm. Darba gaitā tiek izvēlēti divi modeļi diviem kravu veidiem, kuri apraksta pārvadājumu intensitāti par mēnešiem. Datu analīzes procesā tika noskaidrots, ka plastmasas caurulēm kravu plūsmas modelis ir ar lineāru pieaugošu trendu un kokskaidu granulām kravu plūsmas modelis ir ar konstantu trendu. Abiem kravu veidiem piemīt sezonalitāte ar vienādu sezonas ilgumu (12 mēneši), bet to maksimumi un minimumi atšķiras. Pamatojoties uz izmantotajiem pārvadājumu modeļiem, tiek veikta prognoze pārvadājumu skaitam vienam gadam uz priekšu. Darbs sastāv no sešām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta autotransporta nozare Latvijā un apskatīta autopārvadājumu statistika dažādos virzienos un ar dažādiem kravu veidiem. Otrajā nodaļā apkopota informācija par uzņēmuma nodarbošanos, tā struktūru, darbības virzieniem, darbinieku pienākumiem, pārvadāto kravu veidiem un noteiktas uzņēmuma galvenās problēmas. Trešajā nodaļā tiek aprakstītas teorētiskas pieejas, kas ļauj analizēt un prognozēt kravu plūsmas: dinamiskās rindas, slīdošā vidējā lieluma metode, aditīvais un multiplikatīvais modelis, lineārā regresija un korelācija, determinācijas koeficients, Furjē rindas. Ceturtajā nodaļā aprakstīti uzņēmuma galvenie kravu veidi. Piektajā nodaļā ir apkopoti pētīšanas rezultāti par galveno kravu veidu plūsmām. Sestajā nodaļā ir veiktas kravu plūsmu prognozes balstoties uz modeļiem, kuri iegūti kravu plūsmu pētīšanas rezultātā. Darba saturs izklāstīts 83 lapaspusēs, kur izvietoti 51 attēli, 6 tabulas, 58 formulas un 14 literatūras avoti.
Keywords Autotransporta pārvadājumu plūsmas modelēšana. Kokskaidu granulas un plastmasas caurules. Dinamikas rindas, aditīvais un multiplikatīvais modelis. Korelācijas metode. Kravu pārvadājumi, loģistikas pakalpojumi. Kravu plūsmu sezonalitāte.
Keywords in English Simulation of Road Freight Flow. wood pellets and plastic pipes. dynamically changing time-series. additive and multiplicative models.linear regression and correlation. road transport sector and logistics. cargo flow are characterized by seasonality
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 15:08:09