Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Integrētās vadības sistēmas pilnveide RP SIA "Rīgas satiksme"
Title in English Improvement of Integrated Management System in "Rīgas satiksme" RM Ltd
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Mazais
Reviewer
Abstract Sedelnieks M. Integrētās vadības sistēmas pilnveidošana RP SIA "Rīgas satiksme": maģistra darbs / M. Sedelnieks, J. Mazais. Rīga: RTU BALTECH maģistra studiju programma "Ražošanas inženierzinības un vadība", 2018. 71. lpp. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā un sastāv no ievada, trim galvenajām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 71 lappuse, tai skaitā 32 attēli, 2 tabulas un bibliogrāfija - 14 avoti latviešu valodā, 40 avoti angļu valodā. Pētījuma mērķis ir uzlabot integrēto vadības sistēmu RP SIA "Rīgas satiksme" un sniegt rekomendācijas un vadlīnijas par to, kā integrēt vides pārvaldības un korporatīvās sociālās atbildības principus. Maģistra darba 1. daļa sniedz vadības sistēmu teorētisko redzējumu, to nozīmīgumu, kā arī ieviešanas priekšrocības un grūtības. Maģistra darba 2. daļa aptver kvalitātes, sociālās atbildības un vides pārvaldības vadību "Rīgas satiksmē". Maģistra darba 3. daļa aptver uzņēmuma priekšrocības, ja tiek īstenoti ISO 26000 un ISO 14001 principi. No pētījuma izrietošie būtiskākie secinājumi un ieteikumi ir šādi: • Lai īstenotu korporatīvās sociālās atbildības principus, uzņēmumam ir ieteicams pievērst īpašu uzmanību tādām jomām kā pārredzamība, ētiska rīcība, vides jautājumi, godīga darba prakse un sabiedrības iesaistīšana un attīstība; • Uzņēmuma politikā trūkst iesaiste vides problēmu risināšanā; • Lielākā daļa iedzīvotāju ir apmierināti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti, kā arī pieejamību; • Vairums darbinieku apmierinātības ietekmējošo faktoru pēdējos gados ir uzlabojušies, izņemot vienu – uzņēmuma tēlu, kas ir samazinājies jaunākajā pieejamā aptaujā 2016. gadā.
Keywords Integrētās vadības sistēmas, Vides pārvaldība, Korporatīvā sociālā atbildība
Keywords in English Integrated Management Systems, Environmental Management, Corporate Social Responsibility
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 14:58:25