Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language "Daugavas piekrastes zonas attīstības perspektīvas Aizkraukles pilsētā"
Title in English "Development Prospects of the Daugava River Coastal Zone in the City of Aizkraukle"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Sarmīte Barvika
Reviewer Profesore M.Šenfelde
Abstract Darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas 4.kursa studente Rasa Teivāne, darba vadītāja- pētniece, Arch.mag. MBA Sarmīte Barvika. Bakalaura darba ietvaros tika pētīta Daugavas piekrastes zona Aizkraukles pilsētas teritorijā, galvenās problēmas un attīstības perspektīvas. Bakalaura darbs sastāv no 67 lappusēm, 30 attēliem, 6 tabulām un 3 pielikumiem. Darbā tiek aprakstīts Aizkraukles novada raksturojums, tā vēsture, sociāli ekonomiskā situācija, pētīti attīstības plānošanas dokumenti, pašvaldības budžets un to sasaiste ar darbā pētāmās teritorijas attīstību. Darbā tiek pētīta Daugavas piekrastes zonas Aizkraukles pilsētas teritorijā esošā situācija- blakus esošie tūrisma objekti un brīvā laika pavadīšanas vietas, teritorijas funkcionālais zonējums un zemes vienību piederība. Pētījuma ietvaros tika analizēta Aizkraukles pilsētas rekreācijas ārtelpa, veikta iedzīvotāju anketēšana par Daugavas piekrastes esošo situāciju un attīstības perspektīvām, kā arī pētītas piekrastes attīstības perspektīvas no mobilitātes, rekreācijas un tūrisma viedokļa. Daugavas piekraste ir teritorija ar augstu iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes un tūrisma sekmēšanas potenciālu, taču tas netiek izmantots. Piekrastes zonā esošie infrastruktūras elementi netiek uzlaboti, līdz ar to tie degradējas, radot nepievilcīgu vidi un apgrūtinot pārvietošanos un teritorijas pieejamību. Daugavas upe Aizkrauklē tiek uztverta kā lokālā vērtība, cilvēki labprāt pavada laiku tās tuvumā, līdz ar to ir nepieciešams analizēt Daugavas piekrastes attīstības perspektīvas Aizkraukles pilsētas teritorijā.
Keywords ūdensmala, piekrastes zona, publiskā ārtelpa, rekreācija
Keywords in English waterfront, coastal zone, public space, recreation
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 14:12:21