Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Iepirkumu procesu vadīšana medicīnas iestādē"
Title in English "Procurement Process Management in a Medical Institution"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU profesors
Abstract Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 98 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu, 24 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir ir izstrādāt praktiski pielietojamas rekomendācijas iepirkumu procesu vadīšanas efektivitātes paaugstināšanai valsts medicīnas iestādē VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca". Analītiskajā daļā autore veic veselības aprūpes nozares analīzi un pasaules veselības aprūpes nozares pašreizējo pozīcijas izpēti, kā arī veselības aprūpes nozares attīstības tendences. Tiek novērtēta Latvijas veselības aprūpes sistēma un iepirkumu nozare. Lietišķajā pētījuma daļā tiek izpētīti iepirkuma procesa teorētiskie aspekti, analizētas galvenās iepikuma metodes un modeļi, salīdzināti divi iepirkuma modeļi – šaha dēļa modelis un Kraljica modelis. Pētījuma aprēķinu daļā tiek veikta valsts medicīnas iestādes VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pašreizējo iepirkumu procesu novērtējums, kā arī izskatītas iepirkumu modeļu pielietošanas alternatīvas, apskatītas modeļu pielietošanas priekšrocības un trūkumi. Medicīnas iestādes iepirkumu procesu vadīšanas efektivitātes paaugstināšanai ir iespējams izmantot gan Kraljica matricu nepieciešamo preču un pakalpojumu grupēšanai pēc to ietekmes uz uzņēmuma finanšu rādītājiem un piegādes riska, gan šaha dēļa modeli, izskatot iepirkuma īstenošanas metodes pēc stratēģijām un pieejām.
Keywords publiskais iepirkums, medicīnas iestāde, Kraljica matrica, šaha dēļa modelis
Keywords in English public procurement, chessboard matrix, Kraljic matrix, Chessboard model
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 13:46:31