Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language "Degradēto teritoriju negatīvās ietekmes mazināšana Limbažu pilsētā"
Title in English "Reduction of Negative Impact of Brownfields in the City of Limbaži"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inesa Pavlova
Reviewer Pr.doc. U.Kamols
Abstract Bakalaura darba autore Diāna Daktere izstrādāja pētījumu, kura temats ir “Degradēto teritoriju negatīvās ietekmes mazināšana Limbažu pilsētā”. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja ir lektore, Mg.oec. Inesa Pavlova. Limbažu pilsētā atrodas teritorijas, kuras šobrīd ir pamestas un nolaistas, bet agrāk tikušas izmantotas, ir vidi degradējošas, cilvēku drošību apdraudošas un izraisa pilsētas konkurētspējas samazināšanos. Pētījuma pirmajā daļā aprakstīta degradēto teritoriju rašanās vēsture, jēdziena izpratne, klasificēšanas nepieciešamība, atjaunošanas nozīme un teritoriju atstātās negatīvās sekas. Analītiskajā daļā tiek veikta Limbažu pilsētas sociālekonomisko rādītāju un degradēto teritoriju politikas analīze, tiek aprakstītas degradētās teritorijas, to atrašanās vietas pilsētā un piederība. Praktiskajā daļā tiek sniegti priekšlikumi degradēto teritoriju politikas attīstībai Limbažu pilsētā, un izanalizēta to ietekme uz negatīvās ietekmes mazināšanu. Darbā izpētīts, ka Limbažu pilsētā atrodas 23 degradētas teritorijas, kas ietver gan degradētas būves, gan teritorijas bez apbūves. Tās atstāj negatīvu ietekmi uz pilsētas konkurētspēju attiecībā pret blakus esošajām pilsētām un novadiem. Limbažu pilsētas sociālekonomiskie rādītāji ir iemesls degradēto teritoriju skaita pieaugumam, kas pierāda esošās degradēto teritoriju politikas neefektivitāti. Izstrādājot degradēto teritoriju klasifikatoru un reģistru, attīstot normatīvo aktu regulējumu, palielinot finansiālā atbalsta apjomu teritoriju revitalizācijai un sniedzot plašāku informāciju iedzīvotājiem, tiktu palielināta pilsētas konkurētspēja. Darbs sastāv no 82 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 6 tabulas, 5 pielikumi.
Keywords degradēta teritorija, revitalizācija, negatīvā ietekme, degradēto teritoriju politika, pilsētas konkurētspēja, Limbažu pilsēta
Keywords in English brownfields, revitalization, negative impact, policy of brownfields, competitiveness of city, Limbaži city
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 13:26:19