Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Militāro kravu pārvietošanas nosacījumu analīze ES muitas teritorijā”
Title in English “Analysis of Conditions for Transferring Military Cargo in Customs Territory of the EU”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Mūsdienās militāro kravu plūsma ir augstāka nekā jebkurā citā cilvēces vēstures posmā. Šīs plūsmas efektīva regulēšana un kontrole ir viens no lielākiem izaicinājumiem par valsts iedzīvotāju drošību atbildīgajiem dienestiem, tajā skaitā valstu muitas dienestiem. Bakalaura darba mērķis ir militāro kravu pārvietošanas nosacījumu ES muitas teritorijā teorētiskā analīze. Darba tēma ir īpaši aktuāla mūsdienās, kad militāro kravu, tehnikas un personāla pārvietošana kļuvusi daudz biežāka un ātrāka nekā tas bija iepriekš. Attīstoties kravu kontroles metodēm un tehnoloģijām, attīstās arī metodes, kā tās var apiet. Viena no tādām metodēm ir atsevišķām kravām piemērojamo kontroles atvieglojumu ļaunprātīga izmantošana. Darba uzdevumi ir savākt, apkopot un izanalizēt informāciju par stratēģiskas nozīmes, divējāda pielietojuma un militāra rakstura kravu kontroles procesu un nosacījumiem, izpētīt un aprakstīt svarīgāko, ar militāro kravu pārvietošanu saistīto starptautisko līgumu un konvenciju būtību un to svarīgākos elementus, kā arī to ietekmi uz šāda veida kravu kontroli, kā arī izpētīt iegūto informāciju un izstrādāt šīs informācijas analīzi, kas ļaus izveidot secinājumus par pētāmo problēmu un sniegt darba autora priekšlikumus, kas ļaus šo problēmu atrisināt. Darba pirmajā daļā tiks raksturota bīstamo kravu būtība, tiks aprakstīti stratēģiskas nozīmes kravu un preču veidi, tiks analizēta atšķirība starp tām. Sakarā ar to, ka jēdziena “militārā krava” definīcija nav skaidri saprotama un nav stingri atrunāta normatīvajos aktos, autors mēģinās dot savu definīciju šīm jēdzienam, apkopojot zem tās visu, kas var raksturot militāro kravu kā tādu. Otrajā darba daļā tiks aprakstīti un izanalizēti militāro kravu pārvietošanas nosacījumi un noteikumi, kā arī tos regulējošās institūcijas un organizācijas. Sakarā ar dažāda veida ieroču neizplatīšanas politiku jau sākot no 1925. gada tika pieņemti vairāki līgumi un parakstītas dažādas konvencijas, kas regulē atsevišķo kravu pārvietošanu, uzglabāšanu un lietošanu. Šie līgumi un konvencijas tiks aprakstīti otrās darba daļas sadaļās. Trešā darba daļā tiks aprakstīti pasākumi, idejas un iniciatīvas, kuras tiek veidotas militāro kravu pārvietošanas, kontroles un drošības paaugstināšanas mērķos, ka arī tiks sniegta autora analīze to lietderīgumam un efektivitātei. Darba apjoms 58 lpp., attēli netika izmantoti, pievienoti 2 pielikumi, izmantotas literatūras un avotu sarakstā 23 vienības.
Keywords Militārās, kravas, ES, muitas teritrija, kravu pārvietošana
Keywords in English Military, cargo, EU, customs territory
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 12:54:41