Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Kredītiestādes pārmaiņu vadīšanas projekts
Title in English Credit institution management change project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Konstantins Didenko
Reviewer Doktorante Kristīne Sadovska
Abstract Bakalaura darba autore Gundega Circene. Bakalaura darba vadītājs Profesors, Dr. oec Konstantīns Didenko Didenko. Bakalaura darba nosaukums: Kredītiestādes pārmaiņu vadīšanas projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba kopējais apjoms it 97 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 30 tabulas un 7 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu un 1 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt pārmaiņu vadīšanas algoritmu un novērtēt pārmaiņu rezultātu. Bakalaura darbā analītiskajā daļā tiek izvērtēta Latvijas banku nozare, kur par novērtēšanas faktoriem tika noteikti: aktīvu apjoms, peļņa, likviditātes un kapitāla pietiekamības radītāji. Tiek izskatīta pārmaiņu un pārmaiņu vadīšanas būtība, veidi, kā arī dažādas pārmaiņu vadīšanas teorijas un modeļi. Pētnieciskajā daļā tiek aprakstīts pārmaiņu process jaunizveidotajā bankā, tās zīmols un stratēģija, organizatoriskā struktūra. Kā arī izveidota konkurentu analīze no visām konkurences ietekmes pusēm. Aprēķinu daļā tiek analizēti jaunizveidotās bankas finanšu rādītāji, kā arī aprakstīts apvienošanās procesa rezultāts. Iztrādāta SVID analīze un izveidots pārmaiņu procesa algoritms Uz iepriekš veiktas analīzes pamata darba autors piedāvā pārmaiņas un tas tiek realizētas un vadītas ar iepriekš izstrādāta modeļa palīdzību. Pārmaiņu ietekme tiek novērtēta ar ekspertu metodi. Bakalaura darba nobeigumā doti secinājumi, priekšlikumi, pievienots bibliogrāfiskais saraksts un pielikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Circene G. (2018). Kredītiestādes pārmaiņu vadīšanas projekts. Diplomprojekts / G Circene, K. Didenko. - Rīga: RTU, UIVI katedra bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” ar darba apjomu 97 lpp.
Keywords Pārmaiņu vadīšana, banka, stratēģija
Keywords in English Change management, bank, strategy
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 12:23:49