Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmuma e-mārketinga stratēģijas izveide"
Title in English "Development of E-Marketing Strategy for a Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer Maija Šenfelde, profesors, Dr.oec., RTU TAPPE katedra
Abstract Maģistra darba autore: Linda Mežale Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., asoc. Profesors Deniss Ščeulovs Maģistra darba temats: Uzņēmuma e-mārketinga stratēģijas izveide Maģistra darba mērķis: Izveidot e-mārketinga stratēģiju piemērotu mazumtirdzniecības uzņēmumam, lai palielinātu potenciālo klientu skaitu. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā. Darba apjoms ir 115 lpp., tajā iekļauta 33 tabula un 40 attēli un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 48 avoti latviešu, 34 angļu. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Maģistra darbu veido ievads, teorētiskā, metodoloģijas un empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darba teorētiskā daļā apskatīta pieejamā literatūra par e-komerciju, emārketingu, tā attīstību. Lai izveidotu tirdzniecības uzņēmumiem piemērotu e-mārketinga stratēģiju, nepieciešams apskatīt mārketinga attīstību un tā tendences. Lai stratēģija būtu piemērota Latvijas uzņēmumiem apskatīti populārākie Latvijas sociālie tīkli, kā arī analizēti patērētāju iepirkšanās paradumi. Maģistra metodoloģijas daļā pamatoti pētījuma procesa posmi, kā arī empīriskās daļas pamatojums - situācijas analīze, lai iesaistītās puses izmantots A.Ostervaldera biznesa modeļa audekls, 64 lauku SVID, konkurentu novērtēšana pamatojoties uz autores izveidotu 5 baļļu sistēmas skalu. Maģistra darba empīriskajā daļā veikta uzņēmuma situācijas analīze, konkurentu novērtējums, kā rezultātā izveidota e-mārketinga stratēģija izveides posmi mazumtirdzniecības uzņēmumam. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Mežale L. (2018) Uzņēmuma e-mārketinga stratēģijas izveide Maģistra darbs/ L.Mežale, D.Ščeulovs. - Rīga: RTU UIVI, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 115 lpp.
Keywords digitālais mārketings, e-mārketings, mazumtirdzniecība, stratēģija.
Keywords in English E-marketing, digital marketing, retail, strategy
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 11:11:22