Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language "Pilsētvides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti"
Title in English "Accessibility for Disabled Persons in Urban Areas"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kaspars Plotka
Reviewer Pētnieks A.Zenčaka
Abstract Profesionālā bakalaura darba mērķis ir aktualizēt cilvēku ar invaliditāti integrēšanas nozīmi pilsētvidē, pamatojoties uz teorētisko materiālu analīzi, sniegt priekšstatu par vides pieejamības priekšnosacījumiem publiskajās ēkās, kā arī akcentēt negatīvo ietekmi uz valsts ekonomiku, izslēdzot no darba tirgus cilvēkus ar invaliditāti Latvijā. Pētījums veikts ierobežotā laikā no 2017.gada 1. decembra līdz 2018.gada 22.maijam. Teorētiskajā daļā izpētīts kādi aspekti veido invaliditāti un kā to ietekmē apkārtējās vides faktori, kāda ir civēku ar invaliditāti loma sabiedrībā un kā tā ir mainījusies laika gaitā. Izpētīts kā vides pieejamība tiek regulēta valsts līmenī un pasaulē, kā arī kas ir universālais dizains un kā to pielietot. Analītiskajā daļā izpētīti universālā dizaina piemēri pilsētvidē, kā arī iegūta un izanalizēta informācija par cilvēku ar invaliditāti iedalījumu Latvijā. Izanalizēta informācija par vides pieejamību Liepājā, kura iegūta intervējot četrus jomas ekspertus, kā arī aptaujājot 50 respondentus – Liepājas iedzīvotāju ar invaliditāti. Projekta daļā veikts aprēķins par ekonomiskajiem zaudējumiem, kuri rodas izslēdzot no darba tirgus un ekonomiskiem procesiem cilvēkus ar invaliditāti. Pēc praktiskas metodikas veikta publisko ēku un vides pieejamības novērtēšana Liepājā Praktiskais rezultāts: Bakalaura darba izstrādes laikā veikts aprēķins par ekonomiskiem zaudējumiem cilvēku ar invaliditāti neiekļaušanā darba tirgū un secināts, ka provizoriskais ekonomiskais zaudējums ir mērāms 4,96 % apmērā no valsts iekšzemes kopprodukta (IKP). Akadēmiskā darba ietvaros izvērtētas desmit publiskās ēkas Liepājā pēc vides pieejamības prasībām un universālā dizaina prakses, konstatētas galvenās nepilnības publisko ēku pieejamības praktiskā izpildījumā, sniegts priekšstats par vides pieejamības pamatnosacījumiem un izstrādāti priekšnosacījumi vides pieejamības ideālam pietuvinātas ēkas izveidei. Bakalaura darbs ir uzrakstīts Rīgā, Latvijā, latviešu valodā uz 83 lpp., tajā ir iekļauti 26 attēli, 13 tabulas, 3 formulas un tam ir pievienoti 7 pielikumi.
Keywords pilsēta, pilsētvide, cilvēks ar invaliditāti, pieejamība, universālais dizains, publiskās ēkas.
Keywords in English city, urban environment, person with disabilities, accessibility, universal design, public buildings
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 09:55:47