Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Dokumentu plūsmu analīze un apstrādes procesa modelēšana izmantojot transporta plūsmas teoriju.
Title in English Analysis of Document Flows and Simulation of Document Processing By Using the Traffic Flow Theory.
Department
Scientific advisor Emma Šidlovska
Reviewer Docents Sergejs Bratarčuks
Abstract Maģistra darba tēma ir “Dokumentu plūsmu analīze un apstrādes procesa modelēšana izmantojot transporta plūsmas teoriju”. Darbā tiek pētīta dokumentu plūsma, kas ir saistīta ar uzņēmuma ikdienas darbu. Tika izpētīta konosamentu plūsma trijos mērogos – pa dienām, pa nedēļām un pa mēnešiem. Pēc iegūtiem datiem tika veikta grafiska analīze, pēc kuras rezultātiem bija iespējams secināt par efektīvāko dokumentu plūsmas mērogu, kā arī noteikt plūsmas periodiskumu. Uzņēmuma iekšējie noteikumi prasa, ka dokuments ir jāapstrādā 8 darba stundu laikā, bet uzņēmumam ir nevienmērīga dokumentu plūsmas intensitāte, kas palielina dokumentu apstrādes laiku. Lai uzlabotu darba organizāciju un būtiski samazinātu dokumentu apstrādes kavējumu daudzumu ir nepieciešama dokumentu plūsmas modelēšana un prognozēšana. Darbā tika pētīta dokumentu plūsma (konosamentu daudzums dienā atkarība no laika) un uz pētīšanas rezultātiem ir veikta dokumentu plūsmas prognoze. Darbs sastāv no septiņām nodaļām. Pirmajā nodaļā aprakstīts uzņēmums, uzņēmuma darba sfēra, uzņēmuma struktūra, esošo nodaļu pārskats, darbinieka pienākumi, kā arī minēta uzņēmuma galvenā problēma. Otrajā nodaļa tiek aprakstītas teorētiskās metodes dokumentu plūsmu analīzei un prognozes veikšanai, kā arī doti piemēri dokumentu plūsmas analīzei izmantojot šīs metodes. Trešajā nodaļā aplūkota Furjē analīzes pamati un Furjē izvirzījuma pielietojums dokumentu plūsmas analīzei. Ceturtajā nodaļā tiek veikta dokumentu plūsmu analīze, lai izvelētos labāko mērogu dokumentu plūsmas aprakstīšanai un modelēšanai. Piektajā nodaļā ir veikta dokumentu plūsmas modelēšana, izmantojot dinamisko rindu teoriju. Sestajā nodaļā ir veikta dokumentu plūsmas modelēšana, izmantojot Furjē analīzi. Septītajā nodaļā ir izvēlēts prognozes modelis, veikta dokumentu plūsmas prognoze un novērtēta reālo datu iespējamā novirze no prognozes. Prognoze ir balstīta uz dinamisko rindu teoriju un ir veikta izmantojot aditīvo modeli. Sezonalitāti pētīja izmantojot divas pieejas: aritmētiskā vidēja aprēķināšanu un Furjē analīzi. Tika secināts, ka aritmētiski vidējais labāk apraksta sezonalitāti. Pēc veiktās prognozes tika formulēti priekšlikumi, lai uzlabotu darba organizāciju dokumentu apstrādei. Darba saturs izklāstīts 100 lapaspusēs, kur izvietoti 46 attēls, 17 tabulas un 73 formulas. Tika izmantoti 18 dažādi avoti, tostarp literatūras un elektroniskie un 7 pielikumi.
Keywords DOKUMENTU PLŪSMU ANALĪZE UN APSTRĀDES PROCESA MODELĒŠANA, TRANSPORTA PLŪSMAS TEORIJU
Keywords in English DOCUMENT FLOW ANALYSIS AND MODELING, TRANSPORT FLOW THEORY
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 23:33:25