Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Daudzīvokļu namu iekšpagalmu infrastruktūras novērtējums un uzlabošanas iespējas Ogrē” (“Parka ielas rekonstrukcijas projekts Ogrē”)
Title in English “Evaluation and Improvement Possibilities of the Apartment House Yard Infrastructure in Ogre” (“Reconstruction Project of Parka Street in Ogre”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Jānis Bidzāns
Reviewer Māris Jakovickis, projektu vadītājs, SIA "CTB"
Abstract Girs E. Daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu infrastruktūras novērtējums un uzlabošanas iespējas Ogrē (Parka ielas rekonstrukcijas projekts Ogrē): Bakalaura darbs / E.Girs, J.Bidzāns. – Rīga: RTU BIF TI Ceļu un tiltu katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Transportbūves”, Bakalaura darbs ar inženierprojektu rakstīts latviešu valodā. Bakalaura darba daļu veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Inženierprojekta daļu veido ievads, 10 daļas un 8 rasējumi. Darba kopapjoms ir 151 lpp., tajā iekļauti 39 attēli, 9 grafiki un 48 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu valodā un 3 angļu valodā. Bakalaura darbs izstrādāts ar mērķi novērtēt padomju laikā celto daudzstāvu māju iekšpagalmu problēmas un cēloņus, aplūkot prasības labiekārtotiem iekšpagalmiem gan no likumdošanas puses, gan no iedzīvotāju skatu punkta, kā arī rast risinājumus novērotajām problēmām. Bakalaura darba daļā ir veikta daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu apsekošana Ogres teritorijā. Lai samazinātu darba teritoriju, tiek aplūkots Meža prospekta mikrorajons Ogrē, dēļ to šaurajiem iekšpagalmiem. Tiek veikta iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu viņu vēlmes attiecībā uz iekšpagalmu infrastruktūru, kā arī piemeklēti iespējamie problēmu risinājumi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu infrastruktūra Ogrē ir ļoti zemā līmenī. Vislielākā problēma iekšpagalmu infrastruktūrā ir stāvvietu trūkums. Tiek izskatīti 2 risinājumi problēmu novēršanai – stāvlaukumu paplašināšana vai vairāklīmeņu autostāvvietas izbūve. Tā kā katram namam ir savs apsaimniekotājs, bez pašvaldības palīdzības, nekādi remontdarbi nebūs iespējami. Inženierprojekta daļā izstrādāts Parka ielas rekonstrukcijas projekts visā tās garumā. Inženierprojekta daļa ietver ievadu, skaidrojošo aprakstu, variantu tehniski ekonomisko salīdzinājumu, būvprojekta risinājumus, galveno konstrukciju aprēķinu, nozīmīgo konstrukciju sarakstus tehniskās specifikācijas, būvdarbu organizācijas aprakstu, darba daudzumu sarakstu un 8 rasējumus.
Keywords IEKŠPAGALMI, STĀVLAUKUMI, INFRASTRUKTŪRA
Keywords in English HOUSE YARDS, CAR PARKS, INFRASTRUCTURE
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 22:27:30