Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas pilnveidošana”
Title in English “Improvement of Personal Income Tax Administration”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Andrēveja
Reviewer M.Jurušs, RTU docents, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas pilnveidošana”. Šis temats ir ļoti svarīgs un aktualitāti nezaudē, jo ar iedzīvotāju nodokli ikdienā jāsaskaras teju katram iedzīvotājam, kas saņem kāda veida ienākumus. Nodokļa administrēšanas process joprojām ir pietiekami sarežģīts process un iedzīvotājiem grūti uztverams. Efektīva šī nodokļa administrēšana ir būtiska, jo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi sastāda lielāko daļu no pašvaldību budžetiem, līdz ar ko no tā atkarīga iedzīvotāju labklājība un pašvaldības teritorijas attīstība. Maģistra darba pētījuma objekts ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana, bet pētījuma priekšmets ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas pilnveidošanas iespējas. Šī darba mērķis ir izpētīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarēšanas procesu un atrast iespējas, kā būtu pilnveidojama iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana. Mērķa sasniegšanai tikai izvirzīti vairāki uzdevumi, galvenie no tiem: • apkopot informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa nozīmi valsts un pašvaldību budžetos; • apgūt normatīvo bāzi, kas saistīta ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanu; • izanalizēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas procesu; • noskaidrot nodokļa administrēšanas kārtības iespējamās problēmas un pilnveidojamās detaļas; • izpētīt citās valstīs piemēroto administrēšanas kārtību; • atrast un apkopot informāciju par praksē pielietojamiem administratīviem instrumentiem, ko pielietot nodokļa administrēšanas uzlabošanā. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā veikta iedzīvotāju ienākuma nodokļa analīze, izvērtējot, kas ir nodokļa maksātāji, piemērojamās nodokļa likmes, kā arī apkopota informācija par kopējo iekasēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru un tā nozīmi pašvaldību budžetos. Otrajā nodaļā analizēta ienākumu deklarēšana, izvērtējot, kad tā veicama obligāti, bet kad brīvprātīgi. Trešajā nodaļā pētīti jau šī brīža pilnveidojumi, kā arī citi iespējamie uzlabojumi administrēšanas pilnveidošanā. Maģistra darba praktiskā vērtība ir izstrādātie priekšlikumi, kurus varētu izmantot praksē, lai uzlabotu administrēšanas procesu. Maģistra darba apjoms ir 73 lapaspuses, kurā ietilpst 3 attēli un sastāv no 3 nodaļām un 13 apakšnodaļām.
Keywords Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Keywords in English Personal income tax
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 21:36:13