Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu uzņēmumā
Title in English Improvement of Occupational Safety System at Water Supply and Sewer Services Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Bērziņš
Reviewer Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Kitija Roze Bakalaura darba vadītājs: Jānis Bērziņš, Docents Mg. Sc. Ing. Bakalaura darba tēma: „Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu uzņēmumā” Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 89 lapām. Bakalaura darbā ir 20 attēli, 6 tabulām, 2 formulas un 2 pielikumi. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba teorētiski metodiskajā daļā veikts darba aizsardzības sistēmas un tās uzraudzības normatīvo aktu prasību apkopojums. Aprakstīts darba vides risku metožu veidi un darba aizsardzības budžeta plānošanas vadlīnijas. Bakalaura darba analītiskajā daļā ir aprakstīts uzņēmuma SIA „X” tehnoloģiskais process, izmantotais darba aprīkojums, bīstamās iekārtas un ķīmiskās vielas. Tiek veikta uzņēmuma organizatoriskās struktūras izpēte un darbinieku anketēšana par darbinieku apmierinātību ar ieceltajām atbildīgajām personām. Tiek veikts autores un darba aizsardzības vecākā speciālista darba vides risku novērtējumu salīdzinājums 5 amata vietām. Praktiskajā daļā ir izstrādāti ieteikumi darba vides risku novērtēšanā un to samazināšanā, organizatoriskās struktūras uzlabošanā un darba aizsardzības budžeta aprēķināšanā. Bakalaura darbā izmantotie informācijas avoti: Darba izstrādes gaitā tika izmatoti Latvijas Republikas nomatīvie akti, darbinieku aptaujas anketas, dažādi informatīvie materiāli darba aizsardzībā un interneta resursi. Kopumā tika izmantots 66 informatīvie avoti, kas uzskaitīts izmantotās literatūras un avotu sarakstā. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Roze. K. „Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu uzņēmumā”: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītājs Docents, Mg. Sc. Ing. Bērziņš J.- Rīga: RTU, 2018.- 89lpp.
Keywords Risku novērtējums, darba aizsardzības organizatoriskā struktūra, darba aizsardzības budžets, uzticības personas, ūdensapgādes, kanalizācija
Keywords in English Risk assessment, organizational structure of labor protection, budget of the labor protection, trust persons, water supply, sewerage
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 17:33:20