Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Trading company operations improvement project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Doktorants Modris Ozoliņš
Abstract Bakalaura darba autors: Anda Kauliņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 21 tabula, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avots latviešu un 3 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā aprakstīts uzņēmums un tā darbības organizēšana, veikta uzņēmuma gada pārskatu analīze, finanšu rādītāju aprēķini un SVID analīze. Pētījumu daļā veikta klientu anketēšana, lai noskaidrotu to viedokli par uzņēmumu un atlaižu piedāvājuma saņemšanu. Tiek intervēts uzņēmuma vadītājs, lai noskaidrotu uzņēmuma attīstības iespējas un ierobežojumus. Aprēķinu daļā tiek izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai, izstrādājot speciālista algošanas, atlaižu piedāvājuma un grāmatvedības ārpakalpojuma projektus un apkopoti plānotie ieņēmumi un izmaksas, kas uzņēmumam varētu rasties, ja tiek īstenoti izstrādātie projekti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kauliņa A. (2018) Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Diplomprojekts/ A. Kauliņa, I. Andersone.- Rīga: RTU, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība 82.lpp.
Keywords Tirdzniecības uzņēmums, darbības pilnveidošana
Keywords in English Trading company, operations improvement
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 16:30:51