Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Veiktspējas novērtēšanas modelis pakalpojumu uzņēmumā
Title in English Performance evaluation model in service company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mikus Dubickis
Reviewer Doktorante Ilze Zariņa
Abstract Bakalaura darba autors: Gustavs Garaissils Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Mikus Dubickis Bakalaura darba temats: Veiktspējas novērtēšanas modelis pakalpojumu uzņēmumā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļa,secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 11 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 37 avoti latviešu un 27 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba teorētiskajā daļā ir veikts ēku mikroklimata ierīkošanas industrijas vērtējums, literatūras apskats, apkopoti divdesmit veiktspējas uzlabošanas un novērtēšanas modeļi, kurus autors ir sagrupējis pēc divu līmeņu aspektiem, pirmajā līmenī iedalītas pieejas praktiskos un filozofiskos rīkos, otrajā līmenī tika sadalīts,kādam nolūkam ir radītas pieejas, procesu uzlabošanai, analīzes veikšanai vai problēmas un cēloņu noteikšanai. Darba otrajā daļā ir uzņēmuma SIA “Lafivents” finanšu analīze, darbības apskats, galveno konkurentu apskats, autora izveidots modelis balstoties uz teorētiskajā daļā apskatītajām pieejām, veikta klientu aptaujāšana ar mērķi novērtēt uzņēmuma darbību, novērtēta SIA “Lafivents” veiktspēja balstoties uz autora izveidoto modeli un modeļa integrēšana Roberta Kvinna veiktspējas ietvarā. Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bakalaura darba izstrādes laikā tiek izmantotas Centrālās statistikas pārvaldes datu bāze, Lursoft uzņēmumu datubāze, Google Scholar datu bāzē pieejamie zinātniskie raksti, laikraksti, uzņēmuma nepublicētie dati, interneta forumi un blogi.
Keywords Veiktspēja, veiktspējas novērtēšanas modelis, finanšu anlīze, Quinn modelis, Pakalpojumu uzņēmums, veiktspējas uzlabošana, klientu aptauja
Keywords in English Performance, Performance evulation model, financial anlysis, customer suvery, performance improvement, Quinn model, service company
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 16:05:19