Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Cinkojuma un pārklājuma noturība liela izmēra (virs 2m) caurtekām” (“Autoceļu tilta pār Zunda kanālu Rīgā būvprojekts”)
Title in English “Resistance of Galvanized and Coated Large-sized Steel Culvert Pipes” (“Construction Project of the road bridge over the Zunds Channel in Riga”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Ainārs Paeglītis
Reviewer Verners Straupe, tiltu inženieris , AS "Ceļuprojekts"
Abstract Darba mērķis ir pārliecināties, vai VAS “Latvijas Valsts ceļu” pārraudzībā esošo liela izmēra (virs 2m) tērauda caurteku pārklājums atbilst ražotāja noteiktajiem tehniskajiem parametriem, cik šie parametri ir precīzi un vai pārklājuma veids ietekmē caurtekas ilgmūžību. Darba uzdevumi: a) inspicēt VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārraudzībā esošās liela izmēra (virs 2m) tērauda caurtekas; b) pārbaudīt caurteku pārklājumu; c) iepazīties ar caurteku dokumentāciju; d) iepazīties ar caurteku ražotāja un piegādātāja tehniskajām specifikācijām; e) iepazīties ar caurteku izbūves un pārklājuma lietošanas paradumiem ārpus Latvijas; f) sniegt ieteikumus caurteku pārklāšanai Latvijā. Darba analītiskās daļas ietvaros tika iegūti mērījumi, kas parāda caurteku aizsargpārklājuma biezumu. Šie mērījumi tika salīdzināti ar projektos norādītajiem biezumiem, un tika pētīta dažādu caurteku uzturētāju caurteku aizsargpārklājuma efektivitāte. Daļa secinājumu: 1. Latvijas caurtekas salīdzinājuma ar Igaunijas caurtekām ir saglabājušās daudz labākā stāvoklī gan pārklājuma, gan kopējā stāvokļa ziņā. 2. Latvijā daudz labāk ir saglabājušās tās caurtekas, kurām ir polimēru pārklājums (šajā gadījumā konkrēti Trenchcoat pārklājums). 3. Polimēru pārklājums ir noturīgāks par epoksīdkrāsas pārklājumu. Daļa ieteikumu: 1. Iespēju robežās tiek ieteikts izmantot polimēru pārklājumu un atteikties no epoksīdsveķu krāsas pārklājuma, jo tiek novērots, ka polimēru pārklājuma gadījumā caurtekas pārklājums ir saglabājies vizuāli labāks, kā arī vienmērīgāks ūdens maiņas zonā un virs tās. Tā kā ar polimēra pārklājumu šobrīd pārklāj tikai viengabalainās caurtekas, tiek ieteikts regulāri komunicēt ar izplatītājiem par to, kad Latvijā varētu būt pieejamas saliekamās caurtekas ar polimēru pārklājumu. 2. VAS “Latvijas Valsts ceļi” izdotajās “Ceļu specifikācijas 2017 - Vispārējās valsts autoceļu tīklā veicamo darbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam” caurteku izbūves kvalitātes novērtējumā iekļaut pārklājuma mērījumus ar mikrometru. Inženierprojektā tiek projektēts pēcsaspriegtā dzelzsbetona tilts pāri Zunda kanālam Rīgā, Ķīpsalā. Tilta modelis tiek projektēts aprēķinu programmā RFEM, taču visi stiegroto kūļu un citi aprēķini tiek veikti manuāli. Darbs ir veikts uz 136 lapaspusēm. Tas sastāv no 63 attēliem, 24 tabulām, 12 rasējumiem un 22 izmantotās literatūras avotiem.
Keywords Caurtekas, epoksīda pārklājums, polimēra pārklājums, pēcsaspriegta plātne
Keywords in English Culverts, steel culverts, epoxy coating, polymer coating, post-tensioned slab
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 15:44:33