Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA "S.B.C."
Title in English "Manufacturing Process Analysis and Improvement in the "S.B.C." Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Vanags
Reviewer Mg.sc.soc., Irina Degtjarjova
Abstract Vāvere A. Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA “S.B.C.”: Bakalaura darbs / A.Vāvere, J.Vanags. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018. – 70 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 23 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 2 avoti latviešu un 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir, veicot uzņēmuma SIA “S.B.C.” procesu izpēti un analīzi, nonākt pie secinājumiem par uzņēmuma darbības efektivitāti un sniegt priekšlikumus SIA “S.B.C.” ražošanas procesa pilnveidei. Pirmajā darba daļā tiek apskatītas Seši Sigma teorētiskās nostādnes instrumentus, t. sk., procesu kartēšana, 5S sistēma un DMAIC metodoloģija. Tika apskatītas arī risku pārvaldības teorētiskās nostādnes, ieskaitot FMECA risku novērtēšanu, kā arī kvalitātes izmaksu teorētiskās nostādnes. Otrajā darba daļā tiek veikta procesa segmenta darbības uzmērīšana un analizēšana, uzņēmuma procesa vērtību plūsmas analīze, FMECA analīze risku noteikšanai, kā arī iespējamo kvalitātes izmaksu aprēķināšana. Trešajā darba daļā tiek sniegti priekšlikumi rezerves detaļu uzglabāšanai, tiek veikta procesa segmenta analīze, riska faktoru izmaksas un to samazināšanas potenciālie ieguvumi, kā arī risku rokasgrāmatas pamatojums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir uzņēmuma procesa uzlabošana, ieviešot centralizētu elektronisko sistēmu MS Dynamics marķēšanas procesa pārvaldīšanai, QR koda izmantošanu ienākošā materiāla marķēšanai, rezerves detaļu uzglabāšanas apstākļu uzlabošana attiecīgi pēc 5S vadlīnijām, kā arī vēl vienas darba vietas atvēršana uzņēmumā amatam – kvalitātes kontrolieris.
Keywords Process, ražošana, riski, efektivitāte.
Keywords in English Process, manufacturing, risks, efficiency.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 15:08:30