Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Nebanku kredīta devēju darbības pilnveides projekts
Title in English Non-bank lenders operations improvement project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Doktorante Kristīne Sadovska
Abstract Bakalaura darba autors: Valdis Deksnis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesore Irina Voronova Bakalaura darba temats: Nebanku kredīta devēju darbības pilnveides projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 77 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 36 tabulas, 9 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 3 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām: analītiskās, pētījumu un aprēķinu daļas. Analītiskās daļā tika veikta uzņēmuma “4finance”, kas ir viens no lielākajiem ne banku kredīta devējiem Eiropā, darbības analīzi izpētot tā situāciju tirgū, finansiālo stāvokli, veicot SVID analīzi. Pētījumu daļā tika veikts pētījums par uzņēmumu ietekmējošajiem operacionālajiem riskiem, un apstiprinājās iepriekš izvirzītais uzstādījums, uzņēmumu nopietni ietekmē operacionālie riski ar dažāda veida iestāšanās varbūtību un nopietnību. Aprēķinu daļā tika veikti trīs izvirzīto priekšlikumu uzņēmuma darbības uzlabošanai ietekmes aprēķins. Ieviešot kļūdu reģistra aizpildes procesu tika panākts risku samazinājums ietaupot tūkstošus Eiro. Ieviešot naudas plūsmas pārvaldības procesu, tika sakārtota uzņēmuma naudas plūsmas plānošanas vide un radīti lieli ietaupījumi uz samazinātiem procentu maksājumiem. Visbeidzot tika veikta uzņēmuma piesaistīto naudas līdzekļu avotu izdevīguma aprēķins, salīdzinot esošo finansējumu ar alternatīvām, aprēķina rezultātā patreizējais finansējums tika atzīts par izdevīgāko, pieļaujot iespēju vēlreiz veikt izvērtējamu vēlākā datumā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Deksnis V. (2018) Nebanku kredīta devēju darbības pilnveides projekts Diplomprojekts/ V. Deksnis, I. Voronova.- Rīga: RTU, UIVI IUV, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 78 lpp.
Keywords Nebanku kredītu devēji operacionālie riski naudas plūsmas vadība finansēšana
Keywords in English Non-bank lending companies operational risks cashflow management financing
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 15:05:44