Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Service company operations improvement project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Doktorante Daina Suija-Markova
Abstract Bakalaura darba autore: Santa Kromāne Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec.,docente Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 26 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti latviešu, 3 angļu un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tika veikta uzņēmuma darbības, ārējās vides, finansiālās darbības un SVID analīze, lai noteiktu uzņēmumā pastāvošās problēmas to tālākai izpētei. Pētījuma daļā tika veikta esošo darbinieku anketēšana uzņēmuma problēmu novērtēšanai un tika veikta kandidātu un potenciālo klientu izzināšana, lai noteiktu papildus pakalpojuma potenciālo pieprasījumu. Aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs risinājumi izvirzīto problēmu novēršanai – manuālas CV datu ievadīšanas daļēja automatizācija, papildus pakalpojuma – novērtētu kandidātu pārdošanas tehnoloģijas ieviešana un detalizēta darbu izpildes plāna izveide uzņēmuma mērķu sasniegšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kromāne S. (2018) pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs/ S. Kromāne, R. Greitāne.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 73 lpp.
Keywords uzņēmēma darbības pilnveidošana
Keywords in English company operations improvement
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 14:45:03