Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language "Administratīvās reformas: pieredze, problēmas un risinājumi Latvijā"
Title in English "Experience, Problems and Solutions of Administrative Reform in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Juris Saulītis
Reviewer Asoc.prof. I.Judrupa
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir “Administratīvās reformas : pieredze, problēmas un risinājumi Latvijā”. Darba autore Anna Veļičkina, zinātniskais vadītājs – Dr.oec., profesors Juris Saulītis. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Darba pirmajā nodaļā autore analizējusi administratīvi teritoriālā plānojuma teorētiskos aspektus, ir pētīts reģiona un teritorijas jēdziens dažādu akadēmisko autoru darbos, pētīts pašvaldības jēdziens, apskatītas pašvaldībām uzdotās funkcijas un pašvaldību darbības principi, pašvaldību reformu pamatprincipi. Darba otrajā daļā analizēta administratīvi teritoriālo reformu norise Latvijā dažādos tās pastāvēšanas laika posmos. Atsevišķi ir izdalīti: Latvijas pirmās brīvvalsts periods no 1918.gada līdz 1940 gadam, Latvijas okupācijas laiks no 1940 – 1990 gadam un periods kopš Latvijas brīvvalsts atjaunošanas 1990 gadā līdz mūsdienām. Darba trešajā daļā veikta vispārējās izglītības sistēmas finansēšanas modeļu analīze atbilstošajos laika periodos, valsts pieeja dažādu jautājumu risināšanā – tādu kā pamatskolu un vidusskolu finansēšana, mazākumtautību skolu skaits un finansēšana, valsts līdzdalība vispārējās izglītības sistēmas finansēšanā. Darba noslēgumā izdarīti secinājumi par administratīvi teritoriālās reformas norisi Latvijā un tās ietekmi uz izglītības sistēmu, kā arī izvirzīti priekšlikumi administratīvi teritoriālo reformu procesa uzlabošanai un vispārējās izglītības sistēmas finansēšanas modeļu uzlabošanai. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā, tā kopējais apjoms 62 lapas. Darbā ir iekļautas 6 tabulas un 15 attēli. Darba izstrādē izmantoti 89 literatūras avoti. Darbam ir pievienoti 8 pielikumi.
Keywords administratīvi teritoriālā reforma, reģions, izglītības sistēma
Keywords in English administrative territorial reform, region, educational system
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 14:23:58