Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language "Eiropas Savienības struktūrfondu nozīme Latvijas ekonomikā"
Title in English "European Union Structural Funds within Latvian Economy"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Balabka
Reviewer Pr.doc. U.Kamols
Abstract Pētījuma darba temats ir Eiropas Savienības struktūrfondu nozīme Latvijas ekonomikā. Darba autors ir Deniss Ļeonovs un darba zinātniskais vadītājs ir Prakt.doc., Mg.oec Normunds Balabka. Bakalaura darbā tiek analizēti Latvijas rezultāti, kuri esot sasniegti ar Eiropas strukturālo un investīciju fondu līdzfinansējuma palīdzību. Pētījuma mērķis ir Eiropas Savienības struktūrfondu apguves analīze un to ietekme uz Latvijas ekonomiku. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmā daļa veido teorētisko bāzi par Eiropas Savienības struktūrfondiem un to multiplicējošo efektu Eiropas Savienības ekonomikā. Otrajā daļā ir izpētīta Latvijas mijiedarbība ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem. Trešajā daļā ir apkopoti Latvijas problēmas un izaicinājumi, kuri ir saistīti ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma apguvi. Rezultātā secināms, ka Latvija kopumā ir ļoti atkarīga no Eiropas strukturālo un investīciju fondu finansējuma, jo šīs atbalsts kļuva par Latvijas galveno investīciju avotu publiskajā finansējumā. Ieguldītais Eiropas Savienības finansējums ne vienmēr rada visienesīgāko Latvijas attīstības scenāriju, jo Latvijai vienmēr jāmeklē kompromiss starp Eiropas Komisijas izvirzītajam prioritātēm un starp variantiem, kuri vislabāk var nodrošināt ilgtermiņā Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un tuvināšanos Eiropas Savienības labklājības līmenim. Lai mazinātu Latvijas atkarību no Eiropas Savienības fondiem Latvijai jānodrošina alternatīvu investīciju ieplūdumu valstī. Latvijai nepieciešams piesaistīt vairāk ārvalstu investīcijas, bet lai to īstenotu Latvijai ir nepieciešams sakārtot tiesisko regulējumu, mazināt ēnu ekonomiku, stabilizēt nodokļu sistēmu un modernizēt korupcijas apkarošanas sistēmu. Darbs kopumā izklāstīts 65 lappusēs, tajā iekļautas 7 tabulas un 6 attēli. Darbā izmantoti 78 literatūras avoti.
Keywords Struktūrfondi, līdzfinansējums, multiplikators, kohēzija, izaugsme
Keywords in English Structural Funds, co-financing, multiplier, cohesion, growth
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 13:30:06