Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Mazumtirdzniecības veikalu personāla atlases un darba izpildes novērtēšanas pilnveidošanas projekts
Title in English Project of Personell Selection and Performance Evaluation for the Retail Store
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer RTU personāla nodaļas vadītāja Zane Rostoka
Abstract Bakalaura darba autors: Sintija Veselova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec., Iveta Ozoliņa- Ozola Bakalaura darba temats: Mazumtirdzniecības veikalu personāla atlases un darba izpildes novērtēšanas pilnveidošanas projekts. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 105 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 22 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 35 avoti latviešu, 7 angļu valodā. Darbam pievienoti 13 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Uzņēmumā pastāv nekvalitatīvs personāla atlases process, kas ietekmē augsto personāla mainības līmeni, jo pretendenti netiek izvērtēti pēc profesijas atbildošiem kritērijiem, tādēļ Bakalaura darba rezultātā tika izstrādāts personāla atlases pilnveidošanas projekts. Uzņēmuma darbinieki jūtas nenovērtēti un nemotivēti augstiem darba rezultātiem, jo uzņēmumā nepastāv darba izpildes novērtēšana, kas būtiski ietekmētu psiholoģisko klimatu, lojalitāti un sadarbību uzņēmumā, tādēļ tika izstrādāts darba izpildes novērtēšanas projekts. Uzņēmumā SIA “Pīlādzis” ir vajadzīgs ieviest jaunu amata vietu – Personāla speciālists, jo ik gadu palielinās darbinieku skaits, tādēļ to uzskaitei un kontrolei ir nepieciešams atsevišķs darbinieks. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Veselova, S. (2018). Mazumtirdzniecības veikalu personāla atlases un darba izpildes novērtēšanas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs/ S. Veselova, I.Ozoliņa-Ozola.- Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 105. lpp
Keywords Mazumtirdzniecības veikalu personāla atlases un darba izpildes novērtēšanas pilnveidošanas projekts
Keywords in English Project of Personell Selection and Performance Evaluation for the Retail Store
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 12:05:20