Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Personāla motivācijas pilnveidošana valsts iestādē"
Title in English "Improvement of Staff Motivation at State Institution"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Gailīte Sarmīte
Reviewer Valdovska Ilze, LR Valsts kontroles Personāla daļas vadītāja
Abstract Bakalaura darba autors: Dainis Balis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: RTU lektore, Mg.psih. Sarmīte Gailīte Bakalaura darba temats: Personāla motivācijas pilnveidošana valsts iestādē Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 8 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 48 avoti latviešu un 6 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba Teorētiskajā daļā ir apkopots teorētiskais materiāls par personāla vadības struktūru, kā arī raksturotas populārākās darbinieku motivācijas teorijas un apskatīti personāla motivēšanas veidi un faktori, kas ietekmē darbinieku apmierinātību ar darbu. Bakalaura darba Analītiskajā daļā, tika veikta Valsts pārvaldes iestādes personāla raksturojošo datu apkopojums un analīze un balstoties uz teorētisko bāzi analizēta situācija iestādē kopumā, kā arī pamatojoties uz veikto darbinieku anketēšanu ir veikta darbinieku apmierinātības ar darbu ietekmējošo faktoru apskate un analīze. Pamatojoties uz apkopotu informāciju, ir izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi valsts iestādes motivācijas sistēmas pilnveidei. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Balis, D. (2018). Personāla motivācijas pilnveidošana valsts iestādē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 76 lpp.
Keywords Personāls. Motivācija. Izaugsme. Pilnveidošana.
Keywords in English Staff Motivation. Growth Optimization.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 12:01:37