Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language "Tranzīta nozīme Latvijas tautsaimniecībā un tā attīstība"
Title in English "Importance of Transit in the Latvian Economy and Its Development"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Maija Šenfelde
Reviewer Lektore A.Mihņenoka
Abstract Bakalaura darbu izstrādāja Rīgas Tehniskā universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 3. kursa students Edgars Vācietis. Darba tēma - Tranzīta nozīme Latvijas tautsaimniecībā un tā attīstība. Darba vadītāja ir profesore Dr.oec Maija Šenfelde Darba mērķis ir noskaidrot tranzīta nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, un parādīt tā ietekmi uz valsts tautsaimniecības attīstību. Darbā izpētīta literatūra un citi avoti vispārējā un speciālā finanšu literatūra par tranzītu attīstību rezultātiem; apkopoti un analizēti iegūtie dati par tranzīta ietekmi, veikta tranzīta un transporta un uzglabāšanas nozares stipro, vājo pušu, kā arī draudu un iespēju analīze, veidoti secinājumi un priekšlikumi par tranzīta attīstību. Darbs sastāv no teorētiskās un analītiskās daļas, kopumā 61 lapa, 22 attēliem, 9 tabulām un 39 informācijas avota. Teorētiskajā daļā apskatīta tranzīta raksturojums un tautsaimniecības mijiedarbība, tās sasaistes vēsture un noteicošie faktori. Analītiskajā daļā tiek veikta padziļināta analīze par dažādu transporta jomu atsevišķu ietekmi, par vienu no galvenajām darba daļām tika izvirzīta iespēju analīze un ierosinājumi. Darba mērķis tika sasniegts, noskaidrojot, ka tranzīts ir viens no būtsikajiem valsts tautsaimniecības attīstības virzieniem, izpētīti stiprās puses un novērtētas izaugsmes iespējas, kas attīstītu gan tranzīta kvalitāti, gan tautsaimniecības izaugsmi.
Keywords tranzīts, tautsaimniecība, transports un uzglabāšana
Keywords in English transit, national economy, transport and storage
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 11:19:04