Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Loģistikas uzņēmuma procesu attīstība konkurētspējas veicināšanai"
Title in English "Business Process Development of Enhancement of Competitive Advantage in a Logistics Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Gints Škodovs, MBA, SIA “Metsepole Plus” valdes loceklis
Abstract Zīverts A. Loģistikas uzņēmuma procesu attīstība konkurētspējas veicināšanai: Maģistra darbs/ A.Zīverts, V.Šatrevičs.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2018. – 86 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 35 attēli, 12 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avots latviešu, 18 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izpētīt biznesa procesu ietekmi uz uzņēmuma konkurētspēju. Analītiskajā daļā autors veic pētāmā loģistikas uzņēmuma struktūras, biznesa procesu un to izmaksu analīzi. Tiek analizēta loģistikas nozare Latvijā - darbojošos uzņēmumu un darbinieku skaita dinamika, nozares ieguldījums tautsaimniecībā un veikto investīciju apjoms. Tiek apskatīts kravu apgrozījums galvenajos transporta veidos, kā arī noteikts tirgus koncentrācijas līmenis. Lietišķajā pētījuma daļā autors, analizējot speciālo literatūru, veic biznesa procesu ietekmes izpēti uz uzņēmuma konkurētspēju, pēta procesu attīstības metodes un to praktiskā pielietojuma iespējas uzņēmumā. Loģistikas uzņēmuma biznesa procesu attīstībai autors aizvadīja intervijas ar uzņēmuma darbiniekiem, novēroja procesu klātienē un veica eksperimentu. Pētījuma aprēķinu daļā autors detalizēti izpēta komplektēšanas pakalpojuma sniegšanas procesu, analizē tā trūkumus, izstrādā priekšlikumu ar uzlabotu procesa variantu un aprēķina priekšlikuma realizēšanas izmaksas un ieguvumus. Biznesa procesiem ir tieša ietekme uz uzņēmuma konkurētspēju. Sakārtoti un kvalitatīvi izstrādāti procesi ļauj ar augstāku produktivitāti izmantot uzņēmumam pieejamos resursus, kas palielina tā darbības efektivitāti.
Keywords Biznesa procesu vadība, LEAN, Loģistika, Noliktavu vadība
Keywords in English Business process management, LEAN, Logistics, Warehouse management
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 10:13:31