Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language "Investīciju multiplikatora efekts Latvijas tautsaimniecībā"
Title in English "The Effect of Investment Multiplier in Latvia’s Economy"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Gorbunova
Reviewer Prof. M. Šenfelde
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir “Investīciju multiplikatora efekts Latvijas tautsaimniecībā”. Tā mērķis ir izvērtēt investīciju multiplikatora efektu Latvijas tautsaimniecībā un tā izmantošanas iespējas Latvijas ekonomikas attīstības veicināšanai. Darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 3. kursa ekonomikas studente Marta Štube. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja ir RTU pr. doc., Mg. oec. Kristīne Gorbunova. Darba struktūru veido trīs galvenās daļas. Pirmajā daļā tiek apkopota teorētiska informācija par investīciju būtību un multiplicējošā efekta nozīmi tautsaimniecībā, noskaidroti multiplikatoru ietekmējošie faktori un tā aprēķināšanas metodes. Otrajā daļā izvērtēta investīciju multiplikatora ietekme Latvijas tautsaimniecībā, aprēķināti nozaru multiplikatori un izpētīta to veidojošo efektu mijiedarbība. Trešajā daļā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Galvenie rezultāti liecina par to, ka Latvijas tautsaimniecībā investīciju apjoma izmaiņas un IKP apjoma izmaiņas ir cieši saistīti lielumi. Bakalaura darba apjoms ir 59 lpp., ko veido 7 nodaļas. Pētījuma veikšanai izmantoti 46 informācijas avoti, 17 attēli un 8 tabulas. Papildus pievienoti 9 pielikumi.
Keywords Atslēgas vārdi: nefinanšu investīcijas, investīciju multiplikators, investīciju akselerators, multiplicējošais efekts, Latvijas tautsaimniecība
Keywords in English Keywords: non-financial investment, investment multiplier, investment accelerator, multiplier effect, national economy of Latvia
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 08:58:25