Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Satiksmes optimizācijas iespējas Liepājas Ziemeļu priekšpilsētā” (“Autoceļa P39 Alūksne - Ape posma no km 1.60 līdz km 2.70 pārbūves projekts”)
Title in English “Traffic Optimization Possibilities in Liepaja Northern Suburb” (“Reconstruction Project of the Road P39 Aluksne – Ape Section from 1.60 km to 2.70 km”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Atis Zariņš
Reviewer Mārtiņš Jākobsons, Ielu infrastruktūras daļas vadītājs, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
Abstract Bakalaura darba “Satiksmes optimizācijas iespējas Liepājas Ziemeļu priekšpilsētā” mērķis ir, balstoties uz pieejamo literatūras avotu apskatu par īstenotajiem un ieplānotajiem satiksmes optimizācijas projektiem, izvērtēt satiksmes optimizācijas iespējas Ziemeļu priekšpilsētā. Bakalaura darba ievadošajā daļā tiek apkopoti spēkā esošie attīstības plānošanas dokumenti un likts akcents uz noteicošajiem normatīvo aktu aspektiem, kuri ietekmē transporta infrastruktūras attīstības plānošanu. Turpinot bakalaura darbam izvirzīto uzdevumu īstenošanu, otrā un trešā daļa apkopo informāciju par sociālekonomisko situāciju un transporta infrastruktūras nodrošinājumu Ziemeļu priekšpilsētas rajonā. Ceturtajā nodaļā tiek apkopota informācija par transporta sistēmas attīstības plāniem, realizētajiem un paredzētajiem satiksmes optimizācijas projektiem Liepājā un Ziemeļu priekšpilsētā, kā arī šo projektu finansēšanas iespējām. Piektajā nodaļā tiek apskatīts perspektīvais variants satiksmes optimizācijai vienā no esošajiem savienojumiem starp Ziemeļu priekšpilsētu un pārējo Liepājas teritoriju. Bakalaura darba noslēgumā tiek apkopoti galvenie secinājumi, kuri radušies darba izstrādes procesā. Inženierprojektā “Autoceļa P39 Alūksne - Ape posma no km 1.60 līdz km 2.70 pārbūves projekts” tiek izstrādāts pārbūves projekts ceļa posmam Alūksnes pilsētas teritorijā. Paredzētais pārbūves posma garums ir 1.140 km. Posma sākums ir Alūksnē aiz Pils ielas krustojuma 1.600km, posma beigas ir autoceļš P39 Alūksne – Igaunijas rob. (Ape) 2.740km. Pārbūve norisināsies Alūksnes pilsētas robežās, kā arī ārpus pilsētas robežām ta ietvaros attiecīgi tiek izvēlēts turpmak atļautais braukšanas ātrums 70 km/h un 50 km/h. Ceļa normālprofils izvēlēts NP 9.5A. Projektā ietverts trases plāna elementu aprēķins, ceļa segas konstrukcijas aplēse, darba apjomu saraksti, specifikācijas, sadaļas par darba organizāciju, vides aizsardzību un attiecīgi izstrādātie projekta risinājumu rasējumi. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms ir 154 lappuses, 13 tabulas, 47 attēli un 13 rasējumi. Bakalaura darba izstrādāšanai izmantoti 27 literatūras avoti un inženierprojekta izstrādei 17 literatūras avoti.
Keywords Liepāja, satiksmes optmizācija, plānošanas dokumenti
Keywords in English Liepaja, traffic optimization, planning documents
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 00:34:37