Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Darbaspēka nodokļu novērtējums Baltijas valstīs”
Title in English “Assessment of Labour Taxes in the Baltic States”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir „Darbaspēka nodokļu novērtējums Baltijas valstīs”. Maģistra darbu izstrādāja Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko skaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras studente Diāna Šadurska. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā un sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā ir aprakstīta Latvijas Republikas nodokļu vēsture un nodokļu sistēma kopumā. Otrā daļa ir veltīta darbaspēku nodokļu raksturojumam un to vēsturei. Savukārt, trešajā daļā autore salīdzina Latvijas un tās kaimiņvalstu - Igaunijas un Lietuvas darba algas nodokļus un ar tiem saistītos atvieglojumus. Pamatā tiek vērtētas situācijas darba ņēmējiem, kas ir Latvijas rezidenti un nav pensiju saņēmēji. Šajā daļā tiek rastas problēmas un to iespējamie risinājumi, kas saistīti ar darba spēka nodokļiem, tiek piedāvāti uzlabojumi pastāvošajai darbaspēka nodokļu piemērošanas metodei - lai mazinātu iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzību. Maģistra darba hipotēze - veiktie grozījumi iepriekš minētajos likumos neradīs nozīmīgu iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšanu salīdzinājumā ar pārējam Baltijas valstīm. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un novērtēt darbaspēka nodokļu grozījumu ietekmi uz nodokļa maksātāju dažāda apmēra neto ienākumiem un salīdzināt to ar kaimiņvalstu nodokļu maksātāju neto ienākumiem. Piedāvāt uzlabojumus pastāvošajai darbaspēka nodokļu piemērošanas metodei, lai mazinātu iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzību. Izvirzītā mērķa sasniegšanai paredzēts veikt sekojošus uzdevumus - izanalizēt nodokļu sistēmu Latvijas Republikā, izpētīt darbaspēka nodokļus, neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādājamiem kā arī to vēsturi kopš 1991. gada, izpētīt pieņemtos grozījumus Latvijas Republikas likumos „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, izpētīt un salīdzināt darba spēka nodokļus (IIN un VSAOI) Baltijas valstīs, izpētīt un salīdzināt atvieglojumu piemērošanu Baltijas valstīs, veikt praktisku piemēru aprēķinu un analīzi, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus problēmsituācijas risināšanai Latvijas Republikā. Maģistra darba apjoms ir 73 lapaspuses un tā izstrādei tika izmantoti 29 bibliogrāfiskie avoti. Darbā ir iekļauti 16 tabulas un 13 attēli, kā arī ir izmantotas formulas nepieciešamo aprēķinu veikšanai.
Keywords Darbaspēka nodokļu novērtējums Baltijas valstīs
Keywords in English Assessment of labour tax in the Baltic states
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 21.05.2018 22:32:17