Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language "Dzīves kvalitātes novērtēšana Latvijas reģionos"
Title in English "Quality of Life in the Regions of Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ilze Judrupa
Reviewer Lektore I. Eriņa
Abstract Bakalaura darba “Dzīves kvalitātes novērtēšana Latvijas reģionos” autore ir Amanda Pipare, bakalaura darba vadītājs – Asoc.prof., Dr.oec. Ilze Judrupa. Katras valsts mērķis ir tiekties uz augstāku dzīves kvalitāti tās iedzīvotājiem, tādā veidā nodrošinot valsts un sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, kā arī veicinātu ekonomisko izaugsmi. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek izpētīta dzīves kvalitātes koncepta attīstība, dzīves kvalitātes definēšana, izanalizētas jau esošās dzīves kvalitātes novērtēšanas metodes, lai konstatētu kādi ir tās ietekmējošie faktori un to raksturojošie rādītāji. Bakalaura darba otrajā daļā tiek izanalizēta raksturojošo rādītāju statistiskā informācija, un pēc tam katram reģionam tiek aprēķināts dzīves kvalitātes indekss, kas tiek iegūts kā aritmētiskais vidējais no rādītājiem, kas izteikti procentos, tādā veidā tiek novērtēts, vai dzīves kvalitāte ir virs vai zem vidējās reģionos. Bakalaura darba ietvaros galvenokārt tika secināts, ka starp reģioniem pastāv atšķirības dzīves kvalitātes līmenī, līdz ar to, kā vienu no galvenajiem valsts mērķiem jāizvirza reģionu nevienlīdzības mazināšanu, uzmanību vēršot tieši uz iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanu. Bakalaura darbs sastāv no 58 lapām, 30 attēliem un 2 tabulām.
Keywords dzīves kvalitāte, reģioni, sabiedrība, attīstība
Keywords in English quality of life, regions, society, development
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 21.05.2018 20:32:40