Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nozīme pensiju sistēmā un tās pilnveidošanas iespējas”
Title in English “Role of the State Social Contributions in the Pension System and Possibilities for Its Improvement”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Abstract Viens no Latvijas Republikas un tajā dzīvojošo iedzīvotāju eksistences galvenajiem elementiem ir valsts sociālās drošības sistēma. Valsts sociālā apdrošināšana ir viena no Latvijas Republikas sociālās drošības sistēmas sastāvdaļām, ko organizē valsts. Valsts sociālā apdrošināšana sevī ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Valsts sociālās apdrošināšanas sistēma un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksas tiešā veidā skar pensiju sistēmu un pensiju sistēmas politiku gan Latvijas Republikā, gan citur pasaulē. Maģistra darba tēma ir “Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nozīme pensiju sistēmā un tās pilnveidošanas iespējas”. Tēma ir aktuāla, jo šobrīd Latvijas Republikas sabiedrībā valda uztraukums par valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas efektivitāti, jo tiek runāts, ka nākotnē Latvijas Republikā pensiju iedzīvotāji var negaidīt, tādēļ ir svarīgi saprast valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nozīmi pensiju sistēmā. Darba mērķis ir izpētīt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nozīmi pensiju sistēmā, kā arī atrast valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu iekasēšanas pilnveidošanas iespējas. Lai sasniegtu darba mērķi, darba autore noskaidro valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu būtību un darbības principus Latvijas Republikā, noskaidro valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu lomu un ietekmi uz pensiju sistēmu, novērtē Latvijas Republikas sociālās apdrošināšanas budžetu un izanalizēs tās iekasēšanas apjomus, identificē problēmas valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu iekasēšanā un izdara secinājumus un priekšlikumus. Pētījuma objekts ir Latvijas Republikas sociālās apdrošināšanas sistēma. Pētījuma priekšmets ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nozīme pensiju sistēmā. Darbā ir skatīta valsts sociālās apdrošināšanas sistēma Latvijas Republikā, liekot lielāko uzsvaru uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām, to būtību, regulējumu un administrēšanas principiem. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu administrēšanas principu ietvaros ir noskaidrots valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu subjekts, objekts, likme, sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem, kā arī iestādes, kas to administrē un kontrolē. Ir analizēta pensiju sistēmas politika Latvijas Republikā, lai izprastu pensiju būtību un vietu Latvijas Republikas sociālās apdrošināšanas sistēmā. Lai izprastu labāk pensiju sistēmas, ir izpētīta prakse pensiju sistēmas politikā ārpus Latvijas Republikas. Darba ietvaros noteikti valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu iekasēšanas iespējamie šķēršļi un pilnveidošanas iespējas attiecībā uz pensijām, balstoties uz jau valsts īstenotiem pasākumiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu iekasēšanas uzlabošanā. Darbs sastāv no 84 lappusēm (bez pielikumiem). Tajās ietilpst anotācijas (latviešu un angļu valodā), ievads, 3 nodaļas, 8 apakšnodaļas, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksta un 2 pielikumi. Darbā ir 16 attēli un 2 tabulas. Darba izstrādē izmantoti 68 informācijas avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksas, valsts sociālās apdrošināšanas budžets, pensiju sistēma
Keywords in English State social insurance compulsory contributions, state social insurance budget, pension system
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 21.05.2018 14:27:03