Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Ražošanas uzņēmuma kvalitātes sistēmas efektivitātes novērtēšana.
Title in English Assessing the Efficiency of a Manufacturing Company's Quality System .
Department
Scientific advisor Vladimirs Šestakovs
Reviewer Docents Ēriks Ozoliņš
Abstract Maģistra darbs: "Ražošanas uzņēmuma kvalitātes sistēmas efektivitātes novērtēšana". Autors Karīna Gerbere, zinātniskais vadītājs prof. V. Šestakovs. Maģistra darbā tiek prezentēta ražošanas ceha kvalitātes sistēma uzņēmumā Transportation Technology Systems, dots efektivitātes vērtējums un uzlabošanas pasākumi. Analizēti starptautiskie kvalitātes standarti dažādām darbības sfērām: ISO 9001 : 2015; ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 50001 un citām. Kvalitātes sistēmas efektivitāti vērtē pielietojot ekspertu metodi un neatbilstību ranžēšanu ražošanas ceha darbībai. Piedāvāta programma kvalitātes sistēmas datorizācijai. Salīdzinošā analīze parādīja, ka kvalitātes vadības datorizācija cehā un ražošanas uzņēmumā ievērojami paaugstina tās efektivitāti. Kvalitātes sistēmas uzlabošanai tiek piedāvāts ieviest apakšsistemu kura kontrolē detaļu pārvietojumu cehā. Apakšsistēmas ieviešanai veikta darbinieku anketēšana. Dotā apakšsistēma strādās pēc displeja stacijas Andon principa. Maģistra darbā arī prezentēti ekoloģiskie aprēķini. Veikts kaitīgo izmešu aprēķins no uzņēmuma darbības (CO, CO2, NO un citu). Aprēķina rezultāti apstiprināja, dotajā momentā izmešu daudzums atbilst uzstādītajiem limitiem. Lai saglabātu šo tendenci darbā piedāvāts ieviest jaunu detaļu krāsošanas tehnoloģiju. Aprēķini parādīja, ka jaunā tehnoloģija ne tikai uzlabo ekoloģiskos rādītājus, bet arī ir ekonomiski izdevīga. Maģistra darbs ietver 104 lapas datorrakstā, 26 attēlus, 51 tabulu, 42 formulas un 33 literatūras avotus.
Keywords kvalitāte, kvalitātes sistēma, ekoloģija, izmešu aprēķini, krāsošanas modernizācija
Keywords in English quality, quality system, ecology, emmision calculations, painting modernization
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 21.05.2018 11:36:03