Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Luksus preču aplikšana ar nodokļiem”
Title in English “Taxation of Luxury Products”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer V.Andrējeva A/S ”Olainfarm” padomes priekšsēdētāja vietniece, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir „Luksus preču aplikšana ar nodokļiem”. Tēma ir aktuāla, jo Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija Finanšu ministrijai ir uzdevusi uzdevumu līdz 2018. gada 1. jūnijam izvērtēt iespēju ieviest nodokli luksus precēm. Būtiski ir arī tas, ka Latvijā ir regresīvs patēriņa nodokļa slogs un pastāv liela ienākumu nevienlīdzība, kas rada situāciju, ka lielāks nodokļu slogs ir nabadzīgākajiem iedzīvotājiem, bet bagātajiem cilvēkiem tas ir ievērojami mazāks. Līdz ar to viena no iespējām, kā mazināt patēriņa nodokļa regresivitāti, ir ieviest nodokli luksus precēm. Darba mērķis ir izpētīt un noteikt piemērotāko luksus preču aplikšanas ar nodokli variantu Latvijā. Autore ir izvirzījusi hipotēzi, ka luksus preču aplikšana ar nodokli samazina ienākumu nevienlīdzību. Balstoties uz izvirzīto darba mērķi, ir izvirzīti šādi uzdevumi - analizēt pastāvošo patēriņa nodokļu sistēmu un patēriņu Latvijā, novērtēt pašreizējā luksus preču tirgus tendences, noskaidrot luksus preču teorētiskos aspektus, apkopot citu valstu pieredzi luksus preču aplikšanā ar nodokli, modelēt iespējamo ietekmi uz nodokļa slogu pa ienākumu kvintilēm, noteikt iespējamos ar luksus preču nodokli apliekamos objektus un modelēt iespējamo ietekmi uz valsts budžetu, un novērtēt iegūtos rezultātus secinājumu veidā un izstrādāt priekšlikumus. Maģistra darba pētāmais objekts ir luksus preces un pētāmais priekšmets ir luksus preču nodoklis. Maģistra darba praktiskā vērtība ir gan izstrādātais informācijas apkopojums par luksus precēm un luksus preču nodokli citās valstīs, gan izstrādātais iespējamais ar luksus preču nodokli apliekamo objektu uzskaitījums. Pētījuma rezultātā konstatēts, ka, ieviešot nodokli luksus precēm, teorētiski samazinās patēriņa nodokļu regresivitāte. Maģistra darba analītiskajā daļā ir analizēti Latvijas pašreizējā patēriņa nodokļu struktūra, kopējais patēriņš un patērētāju uzvedība Latvijā, kā arī luksus preču tirgus tendences pasaulē. Darba teorētiskajā daļā ir aplūkotas nevienlīdzības mazināšanas iespējas, luksus preču definīcija un būtība, kā arī citu valstu pieredze luksus preču aplikšanā ar nodokļiem. Zinātniski praktiskajā daļā ir teorētiski modelēts tas, kā luksus preču aplikšana ar nodokli ietekmētu nevienlīdzību Latvijā, kas rodas no patēriņa nodokļu regresivitātes. Papildus ir modelēti arī iespējamie luksus preču apliekamie objekti un noteikti iespējamie ieguvumi valsts ieņēmumos. Maģistra darba apjoms ir 71 lapas bez pielikumiem, sastāv no 3 daļām, tajā ir ietvertas 8 tabulas, 17 attēli, 4 formulas un 87 izmantotās literatūras avoti.
Keywords luksus preces, ienākumu nevienlīdzība, patēriņa nodokļi
Keywords in English luxury products, income inequality, consumption taxes
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 21.05.2018 11:02:37