Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu atvieglojumu regulējumi un to ietekme uz iedzīvotāju uzkrāšanas paradumiem Latvijā”
Title in English “Regulations of Tax Incentives and Their Impact on Residents’ Savings in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer V.Andrējeva, A/S ”Olainfarm” padomes priekšsēdētāja vietniece, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba (turpmāk tekstā “Darba”) temats ir “Nodokļu atvieglojumu regulējumi un to ietekme uz iedzīvotāju uzkrāšanas paradumiem Latvijā” un tā autore ir Liene Neimane, zinātniskā darba vadītājs Dr.oec., docents Māris Jurušs. Vairāku valstu valdībām būtisks paliek jautājums par iedzīvotāju novecošanos un vecuma pensiju apmēriem, tāpēc iedzīvotāji tiek mudināti laicīgi sākt veidot uzkrājumus savām vecumdienām. Diemžēl, ilgtermiņa uzkrājumu līmenis Latvijā ir zems, par spīti piešķirtajiem nodokļu atvieglojumiem, tāpēc Darba mērķis ir: novērtēt nodokļu regulējumu, vai tas sekmē ilgtermiņa uzkrājumu palielināšanos mājsaimniecībām un sagatavot atbilstošus priekšlikumus. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā tiek analizēts esošais ienākumu nodokļu regulējums ilgtermiņa uzkrājumiem Latvijā un sniegts ieskats ilgtermiņa uzkrājumu veidošanas iespējām, kā arī pieejamo produktu raksturojums un to attīstības dinamika Latvijā. Darba otrajā daļā ir aplūkoti starptautiski pieņemtie principi nodokļu regulējumu uzkrājumiem analīzei, izzināta citu valstu pieredze, kā arī sniegts ieskats OECD, Eiropas Komisijas un starptautisku ekspertu rekomendācijās nodokļu regulējumiem ilgtermiņa uzkrājumu veicināšanai.Trešajā daļā ir analizēti pensiju 3.līmeņa un dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājumu veidošanu pakalpojumu sniedzēju piedāvājumi. Papildus tika veikta arī aptaujas analīze un noslēgumā piedāvāti potenciālie risinājumi ilgtermiņa uzkrājumu sekmēšanai Latvijā, ņemot vērā starptautiskās rekomendācijas. Nobeigumā tiek izdarīti secinājumi un apkopoti priekšlikumi potenciālajiem nodokļu risinājumiem, proti, piešķirt valsts subīdijas zemu ienākumu līmeņa iedzīvotājiem, palielināt minimālo kapitāla turēšanas termiņu pensiju 3.līmeņa kapitālam, dot iespēju arī publiskajam sektoram, kā darba devējam veikt iemakas par saviem darbiniekiem, samazināt iemaksu griestus ilgtermiņa uzkrājumu produktos, pārskatīt izdienas pensiju efektivitāti, kā arī citi priekšlikumi, kas nav tieši sasitīti ar nodokļu politikas izmaiņām. Darba apjoms ir 77 lapas, kurā ietvertas 7 tabulas, 16 attēli, tai skaitā, autores izstrādātās shēmas un 3 pielikumi. Darbā izmantoti 54 informācijas avoti, tai skaitā, nepublicētie materiāli.
Keywords ilgtermiņa uzkrājumi, nodokļu regulējumi, nodokļu atvieglojumi, iedzīvotāju paradumi
Keywords in English long-term savings, tax regulations, tax reliefs, people's habits
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 21.05.2018 10:18:32