Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language "Daugavpils pilsētas Mežciema mikrorajona attīstības potenciāla noteikšana"
Title in English "Determination of Development Potential of Mežciems Housing Estate in City of Daugavpils"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Asoc.prof. T.Survilo
Abstract Bakalaura darba temats: Daugavpils pilsētas Mežciema mikrorajona attīstības potenciāla noteikšana. Bakalaura darba autore: Sintija Rabčevska, Rīgas Tehniskās universitātes 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas “Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija” pilna laika studiju 4.kursa studente. Bakalaura darba vadītājs: Uldis Kamols, Rīgas Tehniskās universitātes praktiskais docents, Mg.oec. Darba mērķis: Izpētīt Mežciema mikrorajona Daugavpils pilsētā esošo stāvokli, nosakot tā iespējamo attīstības potenciālu, un izstrādāt mikrorajona attīstības koncepciju. Īss darba satura raksturojums: Pilsētvides attīstības jēdziens mūsdienās tiek plaši pielietots, runājot par katras pilsētas kopējo attīstības līmeni un tēlu. Nereti pilsētu attīstībā vērojama tendence, ka vislielākie ieguldījumi tiek veikti kādos konkrētos pilsētai nozīmīgos objektos, kas izvietoti galvenokārt pilsētas centrā vai tā tuvākajā apkārtnē, taču tiek aizmirsts par pilsētvides kopējo tēlu, ko rada visa tās teritorija un tajā esošā infrastruktūra. Rezultāti: Izpētīts pilsētvides, teritorijas plānošanas, degradēto teritoriju un revitalizācijas jēdziens. Veikta Daugavpils pilsētas iedzīvotāju aptauja ar mērķi uzzināt Daugavpils pilsētas iedzīvotāju viedokli par Mežciema mikrorajona esošo stāvokli un lomu pilsētā, kā arī novērtēt iedzīvotāju ieinteresētību šīs teritorijas attīstībā, veikta iegūto datu analīze. Izstrādāta Mežciema sanatorijai tuvumā esošās mikrorajona teritorijas labiekārtošanas koncepcija. Darba struktūra: Darbs sastāv no 63 lappusēm, kas ietver ievadu, 3 nodaļas, iegūtos secinājumus un izmantoto avotu un literatūras sarakstu. Darbā ievietots 21 attēls, 2 tabulas un 9 pielikumi.
Keywords Daugavpils, Mežciems, mikrorajons, degradētās teritorijas, attīstība, sanatorija, tūrisms, rekreācija
Keywords in English Daugavpils, Mežciems, housing estate, brownfields, development, sanatorium, tourism, rekreation
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 21.05.2018 08:19:33