Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Piegāžu ķēžu drošības standartu pielietojuma analīze „DHL”"
Title in English “Analysis of Application of Supply Chain Security Standards at “DHL”"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer A.V.Krastiņš, RTU SESMI direktors, profesors, Dr.oec.
Abstract Anotācija Muitas un nodokļu katedras studentes Santas Krapāne bakalaura darbs ‘’Piegāžu ķēžu drošības standartu pielietojuma analīze „DHL”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kā tiek pielietoti drošības standarti uzņēmumā DHL un kādi riski apdraud piegādes ķēdi. Piegādes ķēžu drošība ir drošības pārvaldības sistēma, kurā iesaistīti cilvēki, informācija un dažādi resursi un tos visus vieno kopīgs mērķis – pārvietot produktu no ražotāja līdz patērētājam. Būtiski saprast, ka piegādes ķēdes ne tikai apmierina klientu vajadzību iegūt preci, bet arī muita ir iesaistīta drošās piegādes ķēdēs. Uzņēmuma veiksmīga sadarbība ar Latvijas muitu veicina drošas piegādes ķēdes. Latvijā tas notiek ar SAFE standartu un Atzīto Ekonomisko operatoru palīdzību, uzņēmumam iegustot šo statusu ir jaievēro visas drošības prasības, kas attiecas uz drošām piegādes ķēdēm. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām: Darba pirmajā daļā tiek apskatīta teorētiskā informācija par piegādes ķēdem, iesaistītie faktori un procesi, definēti apdraudējumi, kas var rasties piegādes ķēdē un identificēta muitas loma procesa ietvaros. Otrajā diplomdarba nodaļā, autore izanalizē SAFE standartu sasaisti ar AEO un to ieviešanas principus, tā pat tiek uzskatīts Atzīto uzņēmēju statusa iegūšanas process. Trešajā darba daļā tiek iznanalizēts un izpētīts, kā uzņēmums DHL nodrošina drošas piegādes ķēdes un ar kādiem apdraudējumiem uzņēmums var saskarties nodrošinot drošas piegādes ķēdes. Darbā analizēti un apkopoti dati par piegāžu ķēžu apdraudējumiem, tai skaitā analizēti dati par DHL lidmāšīnām, un to kavējumu biežumu 2017.gadā. Bakalaura darba apjoms ir 54 lapaspuses, tas satur: 9 attēlus un 1 tabulu Teorētiskā informācija par piegādes ķēžu drošību balstās uz datiem no zinātniskās literatūras, publikācijām, datubāzēm, kā arī DHL Latvija rīcībā esošās informācijas.
Keywords Piegādes ķēdes
Keywords in English Supply chain
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.05.2018 13:23:42