Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Latvijas smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošanas uzņēmumu stratēģija ieiešanai Brazīlijas tirgū”
Title in English “The strategy of entering Brazilian market for Latvia's companies producing fragrance and cosmetics”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Ingūna Jurgelāne
Reviewer Asoc.prof. V.Ozoliņa
Abstract Darba autore Elīna Aļeiņikova izstrādāja darbu, kura temats ir „Latvijas smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošanas uzņēmumu stratēģija ieiešanai Brazīlijas tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir analizēt Latvijas smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošanas apakšnozari un Brazīlijas kosmētikas tirgu, lai izstrādātu stratēģiju Latvijas smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošanas uzņēmumu ieiešanai Brazīlijas tirgū. Pētījuma pirmā daļa ietver stratēģijas teorētiskos aspektus, tirgus apgūšanas stratēģijas un kritērijus, kas nosaka to izvēli. Tāpat tiek pētītas konkurences jeb biznesa stratēģijas, to priekšrocības un trūkumi, kā arī paskaidroti pētījuma analītiskajā un pētnieciskajā daļā izmantotie modeļi. Otrajā daļā pētījuma autore analizē Brazīlijas makroekonomisko situāciju, kā arī kosmētikas tirgu, būtiskākos konkurentus tajā un izplatītākos produkcijas virzīšanas veidus. Tāpat otrajā daļā analizēta situācija Latvijas smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošanas apakšnozarē, kā arī izvēlēti 10 pēc neto apgrozījuma lielākie smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošanas uzņēmumi, kuru darbība izvērtēta padziļinātāk. Pētījuma trešajā jeb pētnieciskajā daļā autore analizē anketēšanas un arī eksperta intervēšanas gaitā gūtos datus un informāciju, veic Latvijas smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošanas uzņēmumu konkurētspējas analīzi Brazīlijas kosmētikas tirgū, izmantojot Makkinsija matricu, piedāvā stratēģiju Latvijas smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošanas uzņēmumu ieiešanai Brazīlijas tirgū, ņemot vērā riska faktorus. Autore aprēķina ieņēmumus no ieguldījumiem, kas saistīti ar tirgus apgūšanas pasākumu veikšanu, kā arī piedāvā laika plānu tirgus apgūšanas pasākumu veikšanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 80 lappuses. Darbā ir iekļauti 17 attēli, 12 tabulas un pielikumi uz lpp. Darbā izmantotas 62 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords produkcijas virzīšanas stratēģija, smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošanas nozare, tirgus analīze
Keywords in English the strategy of entering new market; industry of fragrance and cosmetics manufacturing, market analysis
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.05.2018 12:41:53