Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Blokķēdes potenciālā loma Latvijas konkurētspējas paaugstināšanā”
Title in English “Potential role of blockchain technology in Latvia's competitiveness enhancement”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Olga Bogdanova
Reviewer VAS “Privatizācijas aģentūra” Administratīvā dienesta vadītājs Ģ.Freibergs
Abstract Bakalaura darba autore Jūlija Astratova izstrādāja darbu, kura temats ir „Blokķēdes potenciālā loma Latvijas konkurētspējas paaugstināšanā”. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt blokķēdes tehnoloģiju kā potenciālo Latvijas konkurētspējas uzlabošanas instrumentu, pamatojot tehnoloģijas lietderīgumu konkrētu Latvijas starptautiskās konkurētspējas izaicinājumu pārvarēšanā. Darba pirmajā daļā tiek dots Latvijas konkurētspējas novērtējums un noteiktas galvenās konkurētspējas problēmas, balstoties uz vairāku starptautisko ziņojumu apkopojumu. Atsevišķi tiek iezīmēta saikne starp valsts konkurētspēju un inovāciju attīstību kā tās galveno virzītājspēku un analizēta inovāciju attīstības pasākumu vieta kopējā Latvijas ilgtspējīgās attīstības politikā. Daļas turpinājumā tiek apkopota un analizēta informācija par konkrētās inovācijas - blokķēdes - funkcionalitāti, tehniskām īpašībām, attīstības tendencēm un iespējamiem pielietojuma veidiem. Otrajā daļā ar dažādu ekonomisko teoriju, tirgus signālu un ekspertu viedokļu palīdzību tiek novērtēts blokķēdes tehnoloģijas lietderīgums un ilgtspējība. Trešajā daļā tiek izpētītas un novērtētas blokķēdes tehnoloģijas piedāvātās iespējas vairāku pirmajā daļā definēto problēmu (zems inovāciju līmenis, riska kapitāla un finanšu līdzekļu zema pieejamība, neefektīvas valsts institūcijas un birokrātiskie procesi) risināšanai, demonstrējot potenciāli sasniedzamus kvantitatīvus un kvalitatīvus ieguvumus. Daļas nobeigumā tiek piedāvāti pasākumi blokķēdes attīstībai Latvijas mērogā. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs pamatdaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, tā apjoms ir 90 lappuses (bez bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem). Tajā ir iekļauti 18 attēli, 6 tabulas un 4 pielikumi uz 16 lpp. Darbā izmantotas 103 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords blokķēde, konkurētspēja, inovāciju ekonomika
Keywords in English blockchain, competitiveness, economics of innovation
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.05.2018 11:24:44