Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Darbaspēka nodokļu sociāli ekonomiskā ietekme”
Title in English “Socio-Economic Impact of Labour Taxes”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Andrējeva
Reviewer M.Jurušs, RTU docents, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir Darbaspēka nodokļu sociāli ekonomiskā ietekme. Latvijas Republikas kopējais vidējais nodokļu slogs ir viens no zemākajiem starp ES dalībvalstīm, tomēr tajā pašā laikā darbaspēka nodokļu slogs ir ļoti augsts, un pat pēc 2018.gada nodokļu reformas tas paliek augstākais starp Baltijas valstīm. Darbaspēka nodokļu politika ir saistīta gan ar Latvijas tautsaimniecību un budžeta ieņēmumiem, gan ar dažādiem sociālajiem procesiem Latvijā, piemēram, ar nabadzību, iedzīvotāju ieņēmumu nevienlīdzību, emigrāciju, un citiem šobrīd svarīgiem un aktuāliem priekš Latvijas attīstības jautājumiem. Tāpēc ir svarīgi izpētīt Latvijas Republikas darbaspēka nodokļu ietekmi uz sociāli-ekonomiskiem procesiem valstī, identificēt nodokļu sistēmas trūkumus un izstrādāt priekšlikumus to uzlabošanai un pilnveidošanai. Pētījuma objekts – darbaspēka nodokļi, pētījuma priekšmets – darbaspēka nodokļu ietekme uz sociāli-ekonomisko labklājību Latvijā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt Latvijas Republikas darbaspēka nodokļu ietekmi uz sociāli-ekonomiskiem procesiem valstī, identificēt nodokļu sistēmas trūkumus un izstrādāt priekšlikumus to uzlabošanai un pilnveidošanai. Darba praktiskā nozīme ir priekšlikumu izteikšana, kādā veidā var pilnveidot nodokļu sistēmu, lai maksimāli pozitīvi ietekmēt sociāli-ekonomisko situāciju valstī. Darba izstrādē izmantotas vispārzinātniskās metodes (analīzes metode un aprakstošā metode) un matemātiski statistiskās metodes (indeksu aprēķināšana, salīdzināšanas metode). Maģistra darbs sastāv no 5 daļām. Darba apjoms ir 74 lapas, kas satur 32 attēlus un 13 tabulas. Pētījuma rezultātā izveidoti 26 secinājumi un 6 priekšlikumi. Darba izstrādē izmantoti 54 informācijas avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, speciālā literatūra, statistikas dati, starptautiskās publikācijas, SIA "X" un SIA “Y” iekšējie grāmatvedības materiāli.
Keywords darbaspēka nodokļi, nevienlīdzība, nodokļu slogs, nabadzība, emigrācija
Keywords in English labor taxes, inequality, tax burden, poverty, emigration
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.05.2018 11:21:55